24.6.2010

SuPer: Nuorten työllisyys erityishuomion kohteeksi

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan valtiovallan tulee 
ottaa nuorten työllisyys erityistoimenpiteiden kohteeksi. Mari Kiviniemen hallituksen 
hallitusohjelmassa Suomen selviytymisen elementteinä pidetään kasvun rakentamista, tuottavuuden 
nostamista, työurien pidentämistä ja työtä koskevia uudistuksia sekä verotuksen rakenteellista 
uudistamista ja menokuria.

Hallitusohjelman tavoitteena on varmistaa koulutuspaikka jokaiselle perusopetuksen päättävälle 
nuorelle. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys otetaan huomioon työvoimapolitiikan toimenpiteissä. 
Tämä onkin erityisen tärkeää, koska esimerkiksi toisen asteen koulutukseen hakeutuneista 
laskennallisesti yli 18 000 jää ilman opiskelupaikkaa.

Masennuksesta aiheutuneiden sairauspäivärahakausien määrä kasvoi vuodesta 2000 vuoteen 2007 
16 - 29 -vuotiailla miehillä 91,7 prosenttia ja naisilla peräti 159,4 prosenttia. 
Mielenterveyshäiriöiden vuoksi eläkkeelle siirtyneiden alle 30-vuotiaiden määrä yli kaksinkertaistui 
samana aikana.

Vuonna 2008 työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden nuorten työpanoksen menetyksestä aiheutuu 
tutkimusprofessori Guy Ahosen mukaan 6,5 miljardin euron tappio verrattuna siihen, että he olisivat 
työssä 65-vuotiaiksi.

Samanaikaisesti työelämästä poistuu yhä enemmän ihmisiä vanhuuseläkkeelle ja työvoimapula 
uhkaa jo lähivuosina.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan nykyistä huomattavasti enemmän työntekijöitä. 
Työurien pidentäminen edellyttää monia muutoksia: johtamista on kehitettävä, henkilöstön mitoitus 
on saatettava kohtuulliseksi, työajat on soviteltava inhimillisiksi ja hoitajien palkkausta on edelleen 
parannettava.

SuPeriin kuuluu yli 75 000 jäsentä, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: 
SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634