19.6.2018

SuPer on tehnyt valvontapyynnön Eksoten kotihoidosta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tehnyt valvontapyynnön Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle sekä kantelun oikeusasiamiehelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidosta. Kotihoidon tilanne ei täytä lakien ja laatusuositusten vaatimuksia. Useat kotihoidon työntekijät ovat olleet jo pitkään huolissaan Eksoten kotihoidon tilanteesta. Huoli koskee erityisesti asiakkaiden saamaa hoidon laatua sekä työntekijöiden haitallista kuormittumista. SuPerin edustajat ovat tavanneet Eksoten työnantajaedustajia, mutta tilanne ei ole korjaantunut.

Kantelu koskee kotihoidon tilannetta niiltä osin, mikä koskee virkamiesten lain noudattamista/virkavelvollisuuksien täyttymistä sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista asianmukaisesti.

Vanhustenhoidossa on käytössä omavalvonta, jossa työntekijöillä on ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan ongelmista. Työntekijät kokevat ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen vaikeaksi, sillä tästä on seurannut kielteisiä vastatoimia, kuten esimiehen puhutteluun joutumista.

SuPer pyysi kotihoidon työntekijöitä kirjaamaan ongelmatilanteita kahden viikon ajan toukokuussa 2018. SuPer vaatii työnantajaa korjaamaan epäkohdat. Liitto tulee myös seuraamaan, ettei asian selvittäminen aiheuta työntekijöille minkäänlaisia epäasiallisia seuraamuksia.

Työntekijöiden esiintuomat ongelma-alueet: (Liitteessä työntekijöiden vastaukset)

 • Hoito- ja palvelusuunnitelma-aikoja alitetaan.
 • Usein aamulääkkeet annetaan liian myöhään ja iltalääkkeet liian aikaisin. Asiakkaiden käyntivälit liian pitkiä/liian lyhyitä.
 • Aikaa asiakkaalle-käynnit eivät toteudu.
 • Jos asiakkaalla useampi käynti saman työvuoron aikana, käynnit tekevät eri hoitajat
 • Ei aikaa kuntoutukseen kotona.
 • Erittäin huonokuntoisia asiakkaita lähetetään sairaalasta kotiin.

”Sairaalasta kotiutuu jalattomia ja harhaisia asiakkaita, jotka lähtevät välillä jo samana päivänä takaisin.”

 • Usein asiakaslista työvuorossa sellainen, ettei sitä voi toteuttaa. Työn organisointi kärsii henkilöstöpulasta, vaikeuttaa työntekoa, haittaa hoidon laatua sekä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.
 • Lääkeluvattomat sijaiset kuormittavat vakituista henkilökuntaa ja haittaavat hoidon laatua sekä aiheuttavat haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.
 • Työkuorma koetaan epätasaiseksi työntekijöiden välillä.
 • Työehtosopimuksen mukaisia taukoja pidetään työaikaan nähden myöhään tai ne jäävät kokonaan pitämättä. Tämä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.
 • Sijaisia ei saada aina paikkaamaan poissaoloja. Tämä aiheuttaa haitallista kuormittumista sekä fyysisesti että psykososiaalisesti.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

SuPerin suunnittelija Sari Erkkilä, 050 341 6079