28.6.2016

SuPer: Onko niin, että kansanedustajia ei kiinnosta hoitajien hyvinvointi eikä kansalaisten saama hoidon laatu?

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julkisti 9. kesäkuuta selvityksen lähi- ja perushoitajien kokemasta työkuormasta. Tulokset olivat hälyttävät. Työn kuormittavuus on kasvanut neljässä vuodessa merkittävästi. Vastaajista 93 prosenttia oli huolissaan hoidon laadusta. SuPer kysyi selvityksen julkistamisen jälkeen kansanedustajilta, mitä he aikovat osaltaan tehdä, jotta tilanne saadaan korjattua. Kansanedustajista vain 10 vastasi kysymykseen.

SuPer on huolissaan tilanteesta, jossa hoitajien hallitsemattomaan työmäärään ei puututa. Asiasta on viestitty lukuisia kertoja työnantajille, poliittisille päättäjille ja valvontaviranomaisille. Hoitajat ovat ”hätää kärsimässä”, kun heillä ei ole aikaa hoitaa asiakkaita niin hyvin kuin pitäisi. Erityisen vaikea tilanne on vanhustenhoidossa. Hoitajien mitoitus on täysin riittämätön.

On myös huolestuttavaa, että hoidon laadun ongelmista syytetään nyt entistä useammin hoitajia. Unohdetaan, ettei ihminen ole kone, joka pystyy suoriutumaan hyvin kaikissa olosuhteissa. Missään tilanteessa ei saa tapahtua esimerkiksi vanhusten kaltoinkohtelua. Työolojen on kuitenkin oltava työssäjaksamista tukevia. Työtekijöitä on oltava riittävästi, jotta hoitotyön tekeminen on ylipäätään mahdollista, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vaatii.

Suositusta minimihenkilöstömitoituksesta ei missään nimessä saa laskea 0,5:stä 0,4:ään. Salliessaan niin pienen henkilöstömäärän hallitus hyväksyisi käytännössä heitteillejätön.

Kansalaisille on turvattava hyvä, laadukas ja asianmukainen hoito. Hoitajilla on oltava mahdollisuus tehdä työtään hyvin. Hoitajien viestiä on kuunneltava ja sitä on kunnioitettava.

SuPer kysyi kansanedustajilta: Mitä aiot omalta osaltasi tehdä, jotta hoitajat voivat tehdä työnsä hyvin eli asiakkaat saavat hyvää hoitoa ja hoitajien työkuorma vähenee?

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085