29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on yhdessä pääsopijajärjestöjen (Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry, Julkisen alan unioni JAU ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry) kanssa päässyt sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön palkkojen harmonisoinnista eli yhdenmukaistamisesta. 

Sovinto koskee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän KVTESin, HYVTESin ja SOTE-sopimukseen kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhdenmukaistamista.

Sovinnon myötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa olleen henkilöstön tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin 1.7.2020 lukien. Vaativammissa sosiaalihuollon ammattitehtävissä lähihoitajan palkka tulee nousemaan yli 2600 euron. Hoitoalan ammattitehtävissä sovinto puolestaan tarkoittaa, että lähihoitajan palkka nousee yli 2500 euron. Suurimmat superilaisten saatavat tulevat tässä harmonisoinnissa nousemaan noin 6 000 euroon.

Sovintoratkaisu on taloudellisesti merkittävä ja sillä vältetään aikaa vievät ja kalliit oikeusprosessit. Ratkaisu ei koske Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle vasta 1.1.2023 jälkeen uutena tullutta henkilöstöä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue tiedottaa sovinnon tarkemmasta sisällöstä henkilöstölleen.

Neuvottelut asiasta aloitettiin pääsopijajärjestöjen esittämien keskusneuvottelupyyntöjen perusteella syksyllä 2021.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätiedot:

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
SuPerin sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen puh. 09 2727 9201