11.3.2011

SuPer Palomäki: Vanhuspalvelulaki turvaa hoitajan selustan epäkohdista ilmoitettaessa

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema luonnos vanhuspalvelulaista luovutettiin eilen 
peruspalveluministeri Paula Risikolle. Lakiin tuleva työntekijän ilmoitusvelvollisuus parantaa 
työntekijän asemaa nykyisestä tilanteesta, sillä se on samalla paitsi velvollisuus myös lupa 
työntekijöille ilmoituksen tekemiseen. Monissa kunnissa työnantajat ovat kieltäneet työntekijöitä 
kertomasta epäkohdista esimerkiksi tiedotusvälineille ja työntekijä saattaa joutua kärsimään 
ilmoituksen tekemisen johdosta. Ilmoitusvelvollisuuden lisäksi on huolehdittava, että työntekijöillä 
on todellinen mahdollisuus kertoa epäkohdista. Tarvitaan avoimuutta ja ilmoituksen tehneen 
työntekijän oikeusturva on varmistettava. Lisäksi tarvitaan yhdenmukainen malli sekä 
toimenpideohjeet ilmoituksen tekemiselle, Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja 
Juhani Palomäki vaatii.

Peruspalveluministeri Risikko antoi lupauksen vanhuspalvelulaista tilanteessa, jossa oikeusasiamies 
oli pyytänyt lääninhallituksilta selvityksiä vanhustenhoidon tilasta. Selvitysten mukaan 
mitoitussuositukset eivät olleet riittäviä.

Lakiehdotuksessa ei anneta keinoja siihen, miten mitoituksia noudatettaisiin aikaisempaa 
paremmin. Lisäksi suositukset on annettu vain ympärivuorokautiseen hoitoon. SuPerin vasta 
julkaistun selvityksen mukaan juuri kotihoidossa hoitajat usein pohtivat sitä, onko kyseessä jopa 
heitteillejättö. Hoitajat tietäisivät mitä tulisi tehdä ja mitä vanhus tarvitsisi mutta heille ei kerta 
kaikkiaan anneta tähän mahdollisuuksia. 
Puuttuu poliittista tahtoa, resursseja, aikaa ja hoitajia.

SuPeriin kuuluu yli 76 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla. 

Lisätietoja: puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634