14.1.2016

SuPer: Pihlajalinnan Pappilanpuistossa on liian vähän hoitohenkilökuntaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan vanhustenhoidon yhä heikkenevästä tilasta. Koulutettua hoitohenkilökuntaa ei palkata riittävästi, ja työntekijät ovat huolissaan vanhusten turvallisuudesta. Pihlajalinna Terveys Oy:n Ikipihlaja Pappilanpuiston työntekijät Tampereella ovat olleet useasti yhteydessä SuPeriin liian pienen henkilöstömäärän ja työehtosopimusrikkomusten vuoksi. Vanhuksille ei myöskään tarjota riittävästi ruokaa. Työntekijät ovat olleet huolissaan asiakkaista ja omasta jaksamisestaan. Henkilöstöä on liian vähän erityisesti yöllä.

SuPer on hoitanut viime vuoden aikana lukuisia työehtosopimusrikkomuksia, kuten virheellistä työvuorosuunnittelua ja palkkaepäselvyyksiä. Viimeisimpänä työnantaja irtisanoi yhtä lukuun ottamatta kaikki yöhoitajat yhtäaikaisesti. SuPer riitauttaa irtisanomiset.

SuPerin valvontapyyntö AVI:lle ja Tampereen kaupungille

Ikipihlaja Pappilanpuisto tarjoaa tehostettua palveluasumista. Asiakkaina on vähintään keskivaikeasti muistisairaita asukkaita, jotka vaativat jatkuvaa lähihoitajan ohjausta. Yksikössä tulisi olla kolme yöhoitajaa, jotta jokaisessa kerroksessa olisi oma hoitaja. Tämä ei toteudu, vaan yöhoitajia on vain kaksi. Yksikön toimilupaan on liitetty ehto kolmesta yöhoitajasta.

Valvonta sosiaalipalveluissa tapahtuu ensisijaisesti omavalvontana. Pappilanpuiston johdon mukaan asia ei kuulu henkilöstölle. Kuitenkin omavalvonta sosiaalipalveluissa on Valviran antaman määräyksen mukaisesti nimenomaan asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon yhteistyötä.  Omavalvonnalla valvotaan erityisesti palvelun laatua sekä säädösten, suositusten ja lupaehtojen toteutumista päivittäisessä toiminnassa. Omavalvontasuunnitelma tulee olla myös julkisesti nähtävillä, mutta luottamusmiehen oli Pappilanpuistossa lähes mahdotonta saada suunnitelmaa.

Koska asiaa ei työpaikalla saatu keskusteltua, SuPer teki valvontapyynnön Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle ja Tampereen kaupungille.

AVI:n ja Tampereen kaupungin 18.8.2015 tekemällä tarkastuskäynnillä todettiin, että hoitohenkilöstön määrä ei ole viranomaisen myöntämän luvan mukainen. Henkilökuntaa on liian vähän erityisesti yöllä. Lisäksi hoiva-avustajien työskentelystä todettiin, etteivät he voi työskennellä yksin työvuorossa, koska heillä ei ole lääkehuollon koulutusta.

SuPer on huolissaan vanhustenhoidon heikkenevästä tilasta. Työntekijät ovat huolissaan vanhusten turvallisuudesta. Henkilöstöllä tulee olla aito mahdollisuus ilmoittaa epäkohdista joutumatta vaikeuksiin työpaikallaan. Myös kansalaisten on pystyttävä luottamaan siihen, että valvonta vanhustenhoidossa toimii.

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085 (vanhustenhoidon linjaus)
SuPerin ammattiasiainpäällikkö Kristina Lamberg, 050 438 7064 (Pappilanpuiston tapaus)