13.3.2014

Tiedote: SOTE-uudistuksen umpikuja on ratkaistavissa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan julkisuuteen noussut uusin esitys erikoissairaanhoidon siirtämisestä väestöpohjiltaan suurien erva-alueiden järjestämisvastuulle on askel oikeaan suuntaan. Se ei kuitenkaan vielä riitä kestävän ja tehokkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Kustannustehokas ja toimiva sote-malli pystytään rakentamaan viiden erva-alueen varaan. - Parhaassa vaihtoehdossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja koko sosiaalitoimi ovat kokonaisuudessaan samojen järjestämisvastuualueiden alaisuudessa ja laaja rahoituspohja antaa nykyistä laajemmat toimintaedellytykset, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.
 

Julkisuudessa esiintynyt uusin esitys erikoissairaanhoidon siirtämisestä väestöpohjiltaan suurien erva-alueiden järjestämisvastuulle on askel parempaan suuntaan, mutta se jättää perusterveydenhuollon edelleen heikoksi ja huonosti toimivaksi. Ehdotettu malli ei myöskään korjaa lääkäripulaa.

- Monet terveyskeskukset pyörivät lyhytaikaisten keikkalääkäreiden turvin, eivätkä lääkärit opi tuntemaan asiakaskuntaansa. Tästä johtuen perusterveydenhuollosta tullaan kirjoittamaan turhia lähetteitä erikoissairaanhoitoon ja osa sairauksista todetaan liian myöhään. Tämä nostaa kuntien kustannuksia, sanoo puheenjohtaja Paavola. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueet menevät nykytilanteessa ja muissa ehdotetuissa malleissa päällekkäin, ja tämä päällekkäisyys johtaa resurssien tuhlaukseen. Kustannustehokas ja toimiva sote-malli pystytään rakentamaan viiden erva-alueen varaan siten, että erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja koko sosiaalitoimi ovat kokonaisuudessaan samojen järjestämisvastuualueiden alaisuudessa.

Kaikkia ohjaava yksi ja sama päätöksentekojärjestelmä käyttäisi apunaan sekä julkista että yksityistä palvelutuotantoa. Malli antaisi mahdollisuuden suurelle asiakasvalinnalle palvelujen käytön osalta. Esimerkiksi laitospalveluja käyttävälle vanhukselle olisi tässä mallissa mahdollisuus siirtyä omaistensa lähelle elämänsä viimeisiksi ajoiksi.

Kun rahoituspohja on laaja, antaa se laajemmat toimintaedellytykset. Malli turvaa sote-palveluille kestävän rahoituspohjan ja antaa mahdollisuudet todella merkittäviin kustannussäästöihin. Lähipalvelujen turvaamiseksi tarvitaan lisäksi lainsäätäjän taholta tulevaa normitusta.

Kuntien varallisuuseroista ja erilaisista väestöpohjista johtuen viiden erva-alueen rahoitus olisi järjestettävä kapitaatiopohjaiseksi. Tämä tarkoittaa, että alueen kaikilla kunnilla on yhteisvastuu kustannuksista ja kaikkien kuntien maksuosuus pohjautuisi suoraan asukasmäärään. Jokaisesta saman erva-alueen kuntalaisesta maksetaan sama maksuosuus eikä maksua sidota palvelujen käyttömäärään. 

Tarkoituksenmukaista on myös tässä yhteydessä tehdä kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen.  Kun uudessa sote-mallissa sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarkoitetut valtionosuudet ohjataan uusille erva-alueille, estää se kuntia käyttämästä näitä varoja muihin tarkoituksiin. Malli ratkaisisi myös kuntauudistuksen täysin vapaaehtoiselta pohjalta toteutuvin kuntaliitoksin.

SuPer on esitellyt mallin ensimmäisen kerran neljä vuotta sitten.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085