31.3.2010

SuPer: Terveyspalvelualalle solmittiin työehtosopimus

Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ja Terveyspalvelualan liitto ovat hyväksyneet 
terveyspalvelualan työehtosopimuksen. Sopimuskausi on 1.2.2010 -31.12.2011. Sopimus sisältää 
kaksi palkankorotusta. 1.4.2010 henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % ja 1.9.2010 
maksetaan 0,8 % paikallinen järjestelyerä.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on melko tyytyväinen saavutettuun sopimukseen. 
Terveyspalvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi päätyy 31.12.2011. Sopimus on kuitenkin 
irtisanottavissa päättymään 28.2.2011. Neuvottelut vuoden 2011 palkankorotuksista käydään 
31.1.2011 mennessä

Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 0,6 % 1.4. alkaen. Lisäksi huhtikuun 
palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertaerä 3 % yrityksen jokaiselle sellaiselle työntekijälle, 
jonka työsuhde on voimassa 1.4.2010. Toinen korotus 0,8 % toteutetaan paikallisen järjestelyeränä 
1.9.2010. Erä käytetään palkkausjärjestelmän rakenteiden tarkistamiseen liittojen myöhemmin 
sopimalla tavalla.

Sopimuksessa sovittiin myös useampien työryhmien perustamisesta, mm. II 
paikkakuntakalleusluokan poistamiseksi alalta. Lisäksi sovittiin, että luottamusmiesten ja 
työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan.

Sopimuksen neuvotteli yksityissektorin neuvottelujärjestö TSN, johon kuuluvat Erto, SuPer ja 
Tehy.

Terveyspalvelualan työehtosopimusta noudatetaan yleissitovana yksityisellä sektorilla muun 
muassa lääkäri- ja työterveysasemilla.

SuPeriin kuuluu 75 000 jäsentä, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Juhani Palomäki, puh. 044 569 2634 
Lakimies Tuomas Hyytinen, puh. 050 561 7890