19.8.2013

SuPer tukee lähihoitajien opiskelupaikkojen lisäämistä

Opetusministeri Krista Kiurun lupaama 1 400 paikan lisäys lähihoitajakoulutukseen on hyvä alku, mutta lisäys ei ole riittävä. SuPer on esittänyt 2 000 aloituspaikan lisäystä. Hoivasektoria uhkaava työvoimapula voidaan torjua parhaiten lisäämällä lähihoitajakoulutuksen aloituspaikkoja 25 prosentilla. Työnantajalle sekä kuntataloudelle on edullisempaa palkata palvelukseensa koulutettu lähihoitaja, jolla on laaja-alainen hoitotyön osaaminen. Kuntapäättäjät voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että lähialueilla toteutetaan lähihoitajien koulutusta ja turvataan oman alueen tulevaisuuden työvoimatarpeita.

Kunnille ja yksityisille hoiva-alan yrityksille on tärkeää, että tulevaisuuden työvoimatarpeet tulevat täytettyä. Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän työvoimatarveselvitysten mukaan hoivasektorille tarvitaan lisää koulutettuja työntekijöitä vähintään 20 000 nykyisten koulutettavien lisäksi runsaassa 10 vuodessa. SuPer pitää tärkeänä, että koulutettu työvoima on sosiaali- ja terveydenhoitoalan selkäranka myös tulevaisuudessa.

Koulutetun työvoiman turvaaminen myös kotihoidossa on edellytys sille, että kotihoidon osuutta vanhustenhoidossa voidaan vahvistaa. Kuntataloudelle on kohtalon kysymys kuinka hyvin se pystyy rakentamaan toimivan perusterveydenhuollon yhdessä laadukkaan kotihoidon kanssa. Mikäli kotihoidossa toimii kouluttamatonta henkilökuntaa ja pikakoulutettuja hoiva-avustajia, tulevat hoitovirheet väistämättä lisääntymään ja erikoissairaanhoidon palvelujen tarve kasvamaan. Lisäksi koulutettu henkilökunta kuormittuu ja alan vetovoimaisuus kärsii.

Lähihoitajakoulutus täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Koulutus on vetovoimainen ja siihen on vuosittain hakeutunut riittävästi opiskelijoita. Lähihoitajakoulutuksen säilyttäminen laadukkaana auttaa pitämään alan vetovoimaisena.

Kansanedustaja Maria Tolppanen (ps) vaati kirjallisessa kysymyksessään vanhusten opiskelupaikkojen lisäystä, jotta sekä laitos- että kotihoidossa olevien vanhusten huolenpito taataan. Opetusministeri Krista Kiuru lupasi vastauksessaan lisätä hoivatyön koulutuspaikkoja, esimerkiksi lähihoitajien aloituspaikkoja 1 400:lla.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085