7.10.2015

SuPer tuomitsee jyrkästi suunnitelmat pienentää minimihenkilöstömitoitusta vanhustenhoidossa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vastustaa ankarasti suunnitelmia heikentää vanhustenhoidon laatua. Minimihenkilöstömitoitukseksi suunnitellaan 0,4:n tasoa. Jo nykyinen vähimmäismitoitus 0,5 on liian pieni ja tarkoittaa lähinnä säilytystä. Jos henkilöstömäärä vähenee entisestään, on tilanne vaarallinen.

Paavola on erittäin huolissaan vanhustenhoidon tasosta ja henkilöstön jaksamisesta. Jo nyt on toimittu jaksamisen äärirajoilla. Asiakas- ja potilasturvallisuus ovat vaarassa.

Edes valtion ja kuntien heikko taloudellinen tilanne eivät ole riittäviä syitä siihen, että vanhukset jätetään käytännössä heitteille. Lähi- ja perushoitajat eivät pysty enää joustamaan ja olemaan monessa paikassa yhtä aikaa. Myös jatkuva tunne siitä, että ei pysty hoitamaan vanhusta niin hyvin kuin haluaisi, lisää kuormitusta. Vanhukset ansaitsevat tarpeen mukaisen, hyvän hoidon.

Jos suunnitelmat toteutuvat, SuPer ottaa yhteyttä EU-viranomaisiin ja pyytää tutkimaan Suomen vanhustenhoidon tilan. Vanhustenhoitoa ei saa missään olosuhteissa heikentää entisestään. Päinvastoin, jo nykytila edellyttää korjaamista.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, puh. 050 527 5085