7.3.2018

SuPer: Työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkitys korostuu – opiskelijoiden ohjaaminen otettava huomioon henkilöstön määrässä

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui vuoden vaihteessa. Uuden lain tavoitteena on vastata nopeammin työelämän muutoksiin ja osaavan työvoiman saatavuuteen. Uudistuksessa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkitys kasvaa ja opetusmenetelmät kehittyvät digitalisaation myötä. Koulutus on entistä räätälöidympää.
 
Opiskelijoiden työssä ohjaamisen ja osaamisen arvioinnin merkitys korostuu lähihoitajien työssä. Uudistuksen tavoitteena on, että myös opettajan työpanos työpaikoilla kasvaa. Ammattitaidon näytön arviointi on jatkossa työpaikkaohjaajan ja opettajan tehtävä. Opiskelijoiden ohjaukseen ja näyttöjen arviointiin on osoitettava riittävästi aikaa. Koulutuksen järjestäjien ja työnantajien on huolehdittava, että työpaikkaohjaajat koulutetaan tehtävään. Ohjaajien on myös tiedettävä, mitkä ovat opiskelijoiden henkilökohtaiset tavoitteet ja mikä on opiskelijan tiedon ja osaamisen taso työpaikalle tultaessa. Opiskelijoiden ohjaaminen on työntekijöille vastuullinen tehtävä ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa opiskelijoiden osaamiseen.
 
Mittavan uudistuksen toimeenpano vaatii aikaa ja resursseja. Opiskelijoiden hyvästä opetuksesta on huolehdittava, eivätkä uudistukset saa heikentää osaamisen tasoa. Nyt on erityisesti panostettava työpaikalla tapahtuvan opiskelun laadukkaaseen toteutumiseen ja varmistettava työpaikkaohjaajille ohjauksen edellyttämä tuki ja resurssit. Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla opiskelijaa ei saa lähettää työpaikalle ilman hyviä pohjavalmiuksia. Pitää huolehtia, että opiskelijoilla on riittävät tiedot ja taidot asiakasturvallisuuden takaamiseksi sekä oman ja työtovereiden työturvallisuuden varmistamiseksi.
 
SuPer on laatinut työpaikoille oppaan tukemaan opiskelijoiden ohjaus- ja arviointityötä. Oppaassa kerrotaan uudistuneen lainsäädännön keskeiset muutokset ja erityisesti, mikä muuttuu työpaikoilla.
 
SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoja:
 
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085
SuPerin asiantuntija Soili Nevala, 09 2727 9157