27.4.2015

SuPer tyytyväinen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen selvittää vanhusten kotihoitoon liittyvää päätöksentekoa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on erittäin tyytyväinen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen ottaa tarkasteluun kotihoidon riittävyys, laatu ja päätöksenteko. Vanhusten kotihoidon tilaa on määrä tarkastella koko Suomessa. Ensimmäisenä huomio kiinnitetään Helsinkiin.

SuPer on jo vuosia ollut huolissaan kotihoidon tilanteesta: erityisesti viimeisten kahden vuoden aikana liittoon on tullut runsaasti huolestuttavia yhteydenottoja kotihoidon työntekijöiltä, asiakkailta ja omaisilta kotihoidon riittämättömyydestä. Kotihoito on aliresurssoitua, ja tämä vaikuttaa sen laatuun.

SuPer julkaisi tammikuun 2015 lopussa kotihoidon selvityksen. Vastaajina oli 2408 kotihoidon työntekijää. Yhteenvetona voi todeta, että vastausten mukaan kotihoidossa voivat huonosti monet asiakkaat kuten myös henkilökunta. Hoidon laadusta oli huolissaan 95 % vastaajista.

Viimeisen vuoden aikana alan vaihtoa oli harkinnut 66 %. Kotihoidon maine työpaikkana on kärsinyt vallitsevassa tilanteessa. On huolestuttavaa, että vain 19 % vastaajista katsoo, että kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutuvat hyvin.

Kotihoito jäi kehittämättä ennen laitoshoidon purkamista. Nyt seuraukset on kaadettu kotihoitoon lisäämättä sinne resursseja. Monessa kunnassa käyntimäärät ovat nousseet tuhansilla käynneillä vuodessa. Tällä ei ole kuitenkaan ollut vaikutuksia henkilöstömäärään. Pelkkä työn organisointi ja tekniset apuvälineet eivät riitä laadukkaan hoidon toteuttamiseen. Tarvitaan lisää henkilökuntaa. Lisäksi poissaolevan työntekijän tilalle on otettava sijainen.

SuPer on tänään lähettänyt asiaan liittyen kirjeen eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinille.

Tutustu SuPerin selvitykseen ”Asiakkaat ovat ihmisiä – eivät prosentteja.”