17.2.2010

SuPer tyytyväinen terveyspalvelualan neuvottelutulokseen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tyytyväinen terveyspalvelualan 
työehtosopimuksen neuvottelutulokseen, joka saavutettiin viime yönä. Sopimukseen sisältyy 1,3 
prosentin yleiskorotus 1.3.2010 alkaen sekä 0,55 prosentin paikallinen erä 1.9.2010 alkaen. SuPer 
on tyytyväinen, että korotukset painottuvat sopimuskauden alkuun. Sopimus ei sisällä 
tekstiheikennyksiä. Sopimuskausi päättyy 31.12.2011.

SuPer on tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen. SuPerin yksityissektorin 
neuvottelupäällikkö Pia Zaerensin mukaan lähtökohdat neuvotteluille olivat haastavat. Neuvotteluja 
lähdettiin rakentamaan työnantajan tiukasti tarjoamasta nollalinjasta. SuPer pitää erittäin tärkeänä, 
että myös yksityissektorilla löytyi ymmärrystä huolehtia työntekijöiden palkkakehityksestä, 
motivaatiosta ja jaksamisesta.

Sopimus voidaan tarvittaessa irtisanoa päättymään 28.2.2011. Sopimus on tällöin irtisanottava 
31.1.2011 mennessä.

SuPerin yhtenä tavoitteena oli, että II paikkakuntakalleusluokan ja I paikkakuntakalleusluokan 
taulukkopalkat lähentyvät. Paikallinen erä kohdennetaan II palkkaluokassa taulukkopalkkoihin. 
Pääkaupunkiseudulla ja I palkkaluokassa 0,55 prosentin suuruinen paikallinen erä käytetään 
ensisijaisesti palkkausjärjestelmän mukaisiin tehtäväkohtaisiin erityistekijöihin tai henkilökohtaisiin 
palkanosiin.

Sopimuksen neuvotteli yksityissektorin neuvottelujärjestö TSN, johon kuuluvat Erto, SuPer ja 
Tehy.

Yksityissektorin terveyspalvelualan sopimusta noudatetaan yleissitovana yksityisellä alalla muun 
muassa lääkäriasemilla, työterveysasemilla, sairaaloissa, terveyskylpylöissä ja kuntoutuslaitoksissa.

SuPeriin kuuluu 74 000 jäsentä, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: 
SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, 050 3858 042