12.7.2022

SuPer vaatii ratkaisua Helsingin kaupungin palkanmaksun ongelmiin

SuPer-liiton palveluvastaava Sari Varinen ja lakimies Jussi Kiiski toteavat, että Helsingin kaupungin olisi pitänyt ennakoida palkanmaksuun liittyvät ongelmat paremmin uuteen järjestelmään siirryttäessä. Nyt viiveet palkkojen maksussa vaikuttavat kaikkein haavoittuvaisimpiin työntekijöihin.

SuPer on lähestynyt Helsingin kaupunkia oheisella kirjeellä. 


Helsingin kaupungin palkanmaksun ongelmat ovat jatkuneet jo useita kuukausia. Tehy teki 7.7.2022 asiaan liittyen rikosilmoituksen. SuPer ei haluaisi vastaavanlaiseen toimenpiteeseen ryhtyä, vaan edellyttää Helsingin kaupungin ratkaisevan palkanmaksuongelmat oma-aloitteisesti pikimmiten. Jo viranhaltijalakikin edellyttää viranhaltijan suorittavan virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. Esimiesviranhaltijoille kuuluu virkavelvollisuus suorittaa sisäistä valvontaa, mikä tarkoittaa myös sitä, että esimiehellä on reagointivelvollisuus tekemiensä havaintojen osalta puutteita kohdatessaan.

Ihmettelemme kovasti, että tämä kaaos on ylipäätään mahdollinen. Sarastian järjestelmään on siirrytty myös muualla ja ongelmia on ollut tuolloinkin, joten epäkohtien on täytynyt olla tiedossa. Näin isoon muutokseen olisi pitänyt varautua tarkemmin mm. kouluttamalla esimiehiä uuden järjestelmän käyttöön ja palkkaamalla osaavia ihmisiä palkanlaskentaan (Talpaan), kun heitä tässä muutostilanteessa tarvittiin normaalia enemmän.

SuPer on ollut ongelmien alettua yhteydessä KT:hen, AVI:iin, Helsingin kaupungin virkamiehiin ja SuPerin omiin luottamusmiehiin.  SuPerin Helsingin kaupungin paikallisjärjestön puheenjohtaja Päivi Salmén-Gren on ottanut asian esille mm. henkilöstötoimikunnan kokouksessa. Siellä on esim. edellytetty, että viivästyskorot ja odotusajan palkat tulisi hoitaa automaattisesti niille, jotka ovat kyseisiin korvauksiin oikeutettuja. Lienee kohtuullista, että Helsingin kaupunki päätyy tähän ratkaisuun.

Lomarahat ovat maksussa heinäkuussa ja lähtökohtaisesti ne maksetaan heinäkuun varsinaisen palkan perusteella. SuPer toivookin, että jokainen saa nämä rahat tililleen oikein.

Yhtenä tärkeänä asiana haluamme vielä tuoda esille palkkalaskelman saatavuuden. Se on ennen uuteen järjestelmään siirtymistä tullut työntekijöille verkkopankkiin ja tallentunut sinne myös mahdollista jatkokäyttöä varten. Nyt palkkalaskelma tulee vain Sarastian järjestelmään, josta sitä on jälkeenpäin mahdotonta saada esim. siinä tilanteessa, kun työntekijän työsuhde on päättynyt ja samalla työntekijän pääsy järjestelmään.

On selvää, että aikaa tulee kulumaan, kunnes kaikki palkat on oikaistu. Oletamme toki, että Helsingin kaupunki suurena työllistäjänä haluaa myös itse, että asiat hoituvat. Koska pelkkä viivästyskoron maksaminen ei tuo ns. oikeutta työntekijöille, pitäisi heille maksaa jotain tuntuvampaa korvausta tämän sotkun jälkeen. Ymmärtääksemme ongelmat ovat painottuneet erityisesti epäsäännöllisten tulojen varassa oleviin työntekijöihin, eli jo valmiiksi haavoittuvammassa asemassa oleviin.

Työnantajan keskeisin velvollisuus on palkan maksaminen työntekijälle oikein ja ajallaan. Jokainen voi miettiä, mitä palkanmaksun viivästyminen tällä tavalla tarkoittaisi omalle taloudenpidolle. Me SuPerissa olemme joutuneet tilanteen takia kohtaamaan pettyneitä ja vihaisia jäseniä, jotka ovat voimattomia tässä tilanteessa. Ikävä kyllä me olemme yhtä voimattomia emmekä voi muuta kuin uskoa, että ongelmat ovat pian takana päin ja Helsingin kaupungin uskottavuus työnantajana palautuu.

Terveisin,

Jussi Kiiski                                                                  Sari Varinen

lakimies                                                                       palveluvastaava