6.10.2013

SuPer Vanhustenpäivänä: Vanhusten tarpeet taloudellisten arvojen edelle

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer tukee 6.10. käynnistyvää vanhusten viikkoa ja on aktiivisesti vaikuttamassa hyvään ja inhimilliseen vanhuuteen. SuPer saa jäsenistöltä säännöllisesti viestiä vanhuspalveluiden tilasta ja vanhusten kohtelusta. Vanhusten asemassa ja arvostuksessa Suomessa on edelleen paljon parantamisen varaa. 

Vanhuksen hyvän elämän yksi kulmakivi on oikea hoitopaikka. Koti on monelle vanhukselle paras paikka ja moni haluaa asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Kun vanhus itse toivoo tehostetumpaa hoitoa, on sitä hänelle järjestettävä myös kodin ulkopuolelle. – Tarvitaan erilaisia hoitopaikkoja. Moni ikääntynyt joutuu nyt huonokuntoisena ja yksinäisenä odottamaan liian pitkään pysyvän hoitopaikan järjestymistä, puheenjohtaja Paavola sanoo.

Vanhuksen näkemys tulee huomioida hoitopaikasta päätettäessä. Vanhus itse ja hänen omaisensa on otettava vakavasti. Myös uusi vanhuspalvelulaki ja laatusuositus velvoittavat vanhusten osallisuuden vahvistamiseen. Viranomainen ei ole paras taho arvioimaan vanhuksen hoitopaikkaa, mutta hyvä tuki asiassa.

Vanhuspalvelulain henki saatava toteutumaan vanhusten asemassa
SuPer oli vahvasti vaikuttamassa vanhuspalvelulain sisältöön. SuPerin voimakkaasti ajama henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin ei lopulta saanut riittävää poliittista kannatusta taakseen. - Olemme kuitenkin edelleen vaikuttamassa uuden lain ja laatusuosituksen jalkauttamiseen ja näkyväksi tekemiseen, puheenjohtaja Paavola linjaa. SuPerin mukaan uuden vanhuspalvelulain henki ja määräykset on saatava toteutumaan vanhusten asemassa ja hoidossa niin kotona kuin kodinomaisissa hoitopaikoissa ja laitoksissa.
 
SuPer kouluttaa ja kannustaa jäseniään vanhuspalvelulain velvoittamana ilmoittamaan esimiehelle tai sosiaalitoimen johdolle havaitsemistaan puutteista vanhusten arjessa. Työntekijöillä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa myös valvovalle viranomaiselle, mikäli vanhusten olosuhteisiin tai vanhustenhoidon epäkohtiin ei puututa tai mikäli henkilökuntamäärä on riittämätön.

Ihmisen arvo ei vähene
Päättäjien ja johtavien viranomaisten asenteiden on muututtava vanhuutta arvostavaksi. Vanhuksille tarjolla olevien hoitopaikkojen on vastattava heidän hoidon ja palvelun tarpeitaan. Hoitajien määrän vähentäminen, sijaisten palkkaamisen rajaaminen tai suunnitellut lomautukset on alistettava vanhuskeskeiseen tarkasteluun. Hyvät vuodet turvaava vanhustenhuolto edellyttää erilaisia hoitojärjestelyjä eri elämänvaiheissa – yksioikoinen ajattelu ei ole viisautta.

Vanhustyön keskusliiton Vanhustenpäivää vietetään 6.10. ja vanhusten viikkoa 6. - 13.10.2013.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Vanhustenhoidossa lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085