30.11.2017

SuPer Varkaudessa: Henkilöstömitoitukset tulee turvata

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on tyytyväinen Varkauden perusturvalautakunnan päätökseen säilyttää asumispalveluiden henkilöstömitoitus 0,6:ssa. Mikäli sairaus- ja muilla lomilla olevien hoitajien tilalle otetaan sijaiset esim. varahenkilöstöjärjestelyjen kautta, hoidon laatu myös turvataan kaikissa vuoroissa. Riittävän henkilöstön määrän turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää myös muualla esim. akuuttipalveluyksiköissä ja Joroisten terveyskeskuksessa. SuPer on huolissaan paikallisissa lehtitiedoissa esitetyistä ja ensi vuonna alkavista sosiaali- ja terveyskeskuksen sopeuttamistoimista ja niiden mahdollisista vaikutuksista hoitotyöhön ja työssä jaksamiseen.

SuPer painottaa, että kokonaisvaltainen, laadukas hoitotyö tulee turvata, ja tähän tarvitaan riittävä määrä koulutettua hoitohenkilöstöä. Ensi vuoden alussa on suunnitteilla kaupungin kokonaishenkilöstösuunnitelman laadinta, johon henkilöstön edustajana pääluottamusmies tulee ottaa aidosti mukaan. – Kun henkilöstön edustaja on mukana jo alusta alkaen, turvataan tiedonkulku, työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa ja muutosten valmistelu on tasapuolisempaan, muistuttaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.  

Varkauden kotihoito on kuormittunut

SuPer on huolissaan Varkauden kotihoidon henkilöstön työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Asumispalveluyksiköissä varsinaisten hoito- ja hoivatehtävien lisäksi hoitohenkilökunnan työhön on sisällytetty hoitotyöhön kuulumattomia tehtäviä kuten ruokahuoltoa. Lyhyisiin sairauslomiin ei ole saatu helposti sijaisia, mikä kuormittaa entisestään työntekijöitä ja työyhteisöä. Asiaa korjaamaan on nyt luotu kotihoitoon ja yhteen asumispalveluyksikköön oma varamiesjärjestelmä. Suunnitteilla olevalla työvuorokokeilulla pyritään myös vähentämään kuormittumista kotihoidossa.

– Jos koulutettua hoitohenkilökuntaa on kuitenkin liian vähän, työssä ehditään tehdä vain välttämättömin, eikä yksilöllisestä ja kuntouttavasta työotteesta ja laadukkaasta hoidosta ja hoivasta voida puhua, Silja Paavola sanoo.

SuPerin kotihoidon selvityksessä (Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja. Selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä, 2015) käy ilmi, että hoidon laadusta oli huolissaan 95 prosenttia vastanneista. Lähes 70 prosenttia koki, että työyksikössä on liian vähän henkilökuntaa.  Kuitenkin työntekijöiden työhyvinvointi turvaamalla voidaan varmistaa, että alalla pysytään ja että alan vetovoimaisuus säilyy tulevaisuudessa.  

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola vierailee 30.11. Varkaudessa ja tapaa mm. Varkauden sosiaali- ja terveysjohtajan Seppo Lehdon, vierailee Varkauden kotihoidossa ja tapaa alueen superilaisia.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085