2.9.2011

SuPer vastustaa jyrkästi vuorotteluvapaan korvausten leikkauksia

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtaja 
Juhani Palomäki pitää suunnitelmia vuorottelukorvausten leikkauksista virhearviointina. - 
Vuorotteluvapaa on erittäin tärkeä työssä jaksamista tukeva järjestelmä, jota ei saa romuttaa. 
Pienituloisille vuorotteluvapaan pitäminen muodostuu mahdottomaksi, jos korvauksia leikataan, 
Palomäki muistuttaa. - Jos työuria halutaan aidosti pidentää, tällaiset suunnitelmat ovat täysin 
käsittämättömiä. Päättäjien olisi lopultakin ymmärrettävä, että kestävät keinot työurien 
pidentämisessä ovat panostaminen työhyvinvointiin ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Valtio aikoo leikata vuorotteluvapaan korvauksista ensi vuoden alusta 7,5 miljoonaa euroa 
vuodessa. Työntekijälle maksettava korvaus laskisi 60 prosenttiin työttömyyskorvauksen määrästä. 
Tähän asti vuorotteluvapaan kuukausikorvaus on ollut 70 prosenttia ansiosidonnaisesta 
työttömyysturvasta. Jos työuraa on kertynyt vähintään 25 vuotta, korvausprosentti on ollut 80.

SuPer vastustaa jyrkästi vuorotteluvapaajärjestelmän romuttamista ja kaavailtuja leikkauksia 
vuorotteluvapaakorvaukseen. Toteutuessaan leikkaukset synnyttäisivät syvän loven jokaisen 
pienipalkkaisen talouteen ja laskevat koko vuorotteluvapaajärjestelmän houkuttelevuutta erityisesti 
aloilla, joilla se on näytellyt merkittävää asemaa työssä jaksamisen kannalta.

Jos suunnitellut leikkaukset toteutuvat, tulee se näkymään terveydenhuoltoalalla lisääntyvinä 
sairauslomina ja ennenaikaisina eläköitymisinä. Tämä taas on vastoin hallitusohjelmassakin 
esitettyä tavoitetta työurien pidentämisestä. - Vaikka valtion talous olisi kuinka kuralla, ihmisten 
jaksamisella on joka tapauksessa rajansa, Palomäki muistuttaa.

Vuorotteluvapaajärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1996 ja suosio on kasvanut tasaisesti. 
Vuorotteluvapaasta on tullut henkireikä monelle pitkään työelämässä olleelle. Järjestelmä lisää 
työntekijän työssä jaksamista ja sillä voidaan jopa ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. 
Järjestelmä edistää siten työelämässä pidempään pysymistä.

Kuntasektorilla on suuri paine lisätä tuottavuutta ja yhteisiä työryhmiä on perustettu työntekijä- ja 
työnantajajärjestöjen kesken. - Tuottavuustalkoissa keskeinen asia on huolehtia työntekijöiden 
jaksamisesta. Työntekijäjärjestöjä ei saada mukaan yhteisiin talkoisiin, jos se tarkoittaa 
työntekijäpuolen yksipuolista joustamista, Palomäki sanoo. 
Superin työttömyyskassa on maksanut vuorottelukorvausta noin 1 000 jäsenelle vuonna 2010.

SuPeriin kuuluu 78 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoa: Puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634.