1.3.2017

SuPer-voitto: Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneiden verokohtelu muuttuu

Korkein hallinto-oikeus on 28.2. antanut merkittävän ratkaisun jalkojenhoidon arvonlisäverosta. SuPerin edunvalvontayksikön valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja Verohallinnon asiassa aikaisemmin antaman ennakkoratkaisun.

Superilainen apuhoitaja oli täydennyskoulutuksena suorittanut jalkojenhoidon ammattitutkinnon ja tarjosi jalkojenhoitopalveluja. Korkeimman hallinto-oikeuden nyt vahvistaman linjan mukaan hänen antama jalkojenhoito oli arvonlisäverolain 34 §:ssä ja 35 §:ssä tarkoitettua terveyden- ja sairaanhoitopalvelua myös silloin, kun hoito ei perustunut asiakkaan saamaan lääkärin määräykseen tai lähetteeseen. Tämä tarkoittaa, että superilaisen tarjoama jalkojenhoitopalvelu on arvonlisäverovapaata myös silloin, kun se ei perustu lääkärin lähetteeseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä otettiin huomioon opetushallituksen asiassa antama lausunto. Sen mukaan jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneen henkilön osaaminen voidaan rinnastaa jalkojenhoidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan osaamiseen. Näin on erityisesti silloin, kun jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneella taustakoulutus on ollut jokin terveydenhuollon ammatillinen tutkinto, kuten apuhoitajan tai perushoitajan tutkinto. Tässä tapauksessa superilaisen taustakoulutuksena oli apuhoitajan tutkinto ja hän on sittemmin suorittanut jalkojenhoitajan ammattitutkinnon.

SuPerin jäsenen suorittamien jalkojenhoitopalveluiden Terhikki-rekisteriin merkittyjen jalkojenhoitajien ja lähihoitajien tarjoamista jalkojenhoitopalveluista poikkeavaa arvonlisäverokohtelua ei siten voida perustella ammatillisesta pätevyydestä johtuvilla objektiivisilla perusteilla. Jalkojenhoitopalvelun myynnin verottomuuden edellytykseksi asetettua vaatimusta siitä, että hoidon tulee perustua lääkärin lähetteeseen, oli myös pidettävä Euroopan unionin oikeuden vastaisena.

SuPer on jo parinkymmenen vuoden ajan pyrkinyt vaikuttamaan jalkojenhoitajien eriarvoiseen verokohteluun. Verottajan nyt vääräksi osoitettu tulkinta on ollut eriarvostava ja kilpailua vääristävä.

Korkeimman hallinto-oikeuden nyt tekemä päätös asettaa jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet nimikesuojatut ja laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt esim. apu-, perus- ja lähihoitajat vihdoin verotuksellisesti saman arvoisiksi kuin jalkojenhoitajat ja ne lähihoitajat, jotka ovat osana opintojaan suorittaneet jalkojenhoidon osaamisalan.

SuPerin yrittäjäjäsenyys