14.9.2015

SuPer-voitto: superilaiselle korvauksia työsopimuksen perusteettomasta irtisanomisesta

Itä-Suomen hovioikeus katsoi 10.9.2015 antamassaan ratkaisussa, että SuPerin jäsen oli irtisanottu ilman työsopimuslain mukaista asiallista ja painavaa henkilöstä johtuvaa syytä. Hovioikeus hylkäsi työnantajan valituksen ja pysytti käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen voimassa. Työnantaja velvoitettiin maksamaan superilaiselle korvauksena työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä työntekijän kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavan summan sekä korvaamaan työntekijän oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa täysimääräisesti.

Kyse oli tapauksesta, jossa pieni yksityinen hoiva-alan yritys irtisanoi työntekijän tämän henkilöön liittyvien syiden perusteella. Työnantaja ilmoitti irtisanomisen syyksi irtisanomistilaisuudessa työtehtävien laiminlyönnin, kykenemättömyyden toimia työyhteisön jäsenenä sekä negatiivisen asiakaspalautteen. Jälkeenpäin työnantaja esitti myös lukuisia muita väitteitä työntekijän työsuhdevelvoitteiden rikkomisesta. 

Lisäksi työnantaja väitti ennen irtisanomista antaneensa työntekijälle useita suullisia varoituksia tämän moitittavasta menettelystä. Työntekijä kiisti häntä kohtaan esitetyt syytökset sekä sen, että hänelle olisi ennen irtisanomista annettu varoituksia.

Hovioikeus päätyi käräjäoikeuden tavoin kaiken asiassa esitetyn näytön perusteella siihen johtopäätökseen, ettei työnantajalla ollut asiallista ja painavaa perustetta irtisanoa työntekijän työsopimusta. Hovioikeuden arvion mukaan asiassa oli jäänyt näyttämättä myös se, että työntekijälle olisi ennen irtisanomista annettu varoituksella mahdollisuutta muuttaa menettelyään.

Hovioikeus katsoi, ettei aihetta käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ollut. Asiaa hoiti käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa SuPerin lakimies Niina Poijärvi.