19.8.2015

SuPer-voitto: Superilaisille korvauksia työntekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoitteen rikkomisesta

Itä-Suomen hovioikeus antoi 13.8.2015 kaksi tuomiota koskien työntekijöiden tasapuolista kohtelua palkkauksessa. Kyse oli tilanteesta, jossa työntekijät tekivät samaa tai samanarvoista työtä, mutta ovat eri liittojen jäseniä. Kyseisissä tapauksissa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenille maksettiin pienempää tehtäväkohtaista palkkaa kuin verrokkina työskennelleille Tehyn jäsenille.

Hovioikeus katsoi, että Varkauden kaupunki oli rikkonut työntekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoitetta, kun palkkoja ei oltu yhtenäistetty kohtuullisena pidetyn kahden vuoden siirtymäajan kuluessa. Hovioikeus velvoitti Varkauden kaupungin korvaamaan työntekijöille palkkaerosta aiheutuneen palkkavahingon kokonaisuudessaan palkkaeron syntymisestä lukien sekä korvaamaan kaikki työntekijöiden oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa.

Lue tarkemmin