17.10.2018

SuPer julistaa kunta-alan ja yksityisen sektorin työpaikoille vuoronvaihtokiellon 22.10.-4.11.

Hallitus jatkaa edelleen lain valmistelua pienten yritysten työntekijöiden työehtojen heikentämiseksi. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer julistaa kunta-alalle ja kaikilla yksityisen sektorin työpaikoille vuoronvaihtokiellon 22.10.-4.11.

Vuoronvaihtokielto kohdistuu hallituksen toimiin. Se alkaa maanantaina 22.10. klo 6.00, ja päättyy sunnuntaina 4.11. klo 23.59.

Hallitus yrittää parantaa työllisyyttä keventämällä yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Hallituksen aiempi ehdotus oli rajata mukaan alle 20 henkilöä työllistävät yritykset.

- Suunnitellun lain viilaaminen koskemaan vain alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä ei muuta sitä seikkaa, että työntekijät asetetaan eriarvoiseen asemaan ja työntekijöiden työsuhdeturvaa heikennetään, puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

- Superilaisia työskentelee pienissä sote-alan yksityisissä yrityksissä, joiden määrä tulee kasvamaan sote-uudistuksen myötä.  SuPer ei voi hyväksyä työnantajalle tarjottavaa mahdollisuutta irtisanoa työntekijöitä kevyin perustein. Tehtävämme on suojella jäseniämme.

Mielenilmaisun aikana superilaiset tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät jousta vuoronvaihdoilla. Työnantajan aloitteesta tehtäviin vuoronvaihtoihin ei suostuta. On työnantajan tehtävä huolehtia aina siitä, että henkilökuntaa on riittävästi eikä potilasturvallisuus vaarannu. Potilasturvallisuus ei voi olla henkilökunnan jouston varassa.

Työnantajilta saattaa tulla pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille kutsuja keskusteluihin suojelutyöstä ja lakkorajoista. Vuoronvaihtokielto ei ole sellainen toimenpide, jossa täytyisi sopia näistä toimista. Suojelutyövelvoite koskee ainoastaan viranhaltijoita ja sitä voidaan käyttää vain lakon aikana. Vuoronvaihtokielto ei ole lakko. Tämä vuoronvaihtokielto ei koske virkasuhteisia.

Vuoronvaihtokielto on laillinen toimenpide. Vaikka kieltoa ei olisikaan, työntekijän ei tarvitse suostua vuoronvaihtoihin.

Vuoronvaihtokielto koskee seuraavia sopimusaloja:

  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus SOSTES
  • Terveyspalvelualan työehtosopimus TPTES
  • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus
  • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus YTHS
  • SEURE Henkilöstöpalvelut Oy:n työehtosopimus
  • Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085