29.11.2013

SuPer: Vuorotteluvapaan edellytyksiä ei tule tiukentaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer edellyttää, että kolmikantaisessa työryhmässä sovituista vuorotteluvapaan ehdoista pidetään kiinni. Vuorotteluvapaan käyttö on merkittävä tapa parantaa hoitotyötä tekevien työssäjaksamista. Vapaan käytön on myös todettu pidentävän hoitajien työuria.

Maan hallitus on kaavailemassa vuorotteluvapaaseen tiukennusta sijaiseksi palkattavan työhistoriaan siitä huolimatta, että asiasta on juuri sovittu kolmikantaisessa työryhmässä. Hallitus kaavailee työttömyysedellytyksen tiukentamista yhdestä päivästä kolmeen kuukauteen.

Hoitohenkilökunnan näkökulmasta tiukennus tekee vuorotteluvapaan käytön käytännössä mahdottomaksi, sillä ehdot täyttäviä sijaisia ei juurikaan ole saatavilla. Lisäksi työttömyysedellytys vähentäisi halukkuutta vastaanottaa lyhyitä sijaisuuksia, koska lyhyet työsuhteet estäisivät pidempien vuorotteluvapaiden sijaisuuksien saamisen.

- Hallituksen tulee pitää sovitusta kiinni. Edellytyksiä ei saa tiukentaa julkisuudessa esitetyllä tavalla, puheenjohtaja Silja Paavola vaatii.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. 

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085