18.5.2016

SuPer yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriöön sekä Valviraan lähihoitajien rekisteröintiin liittyen

SuPer on ollut yhteydessä Valviraan ja Sosiaali- ja terveysministeriöön sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanossa esiintyvien epäkohtien vuoksi 9.3.2016.

1.3.2016 voimaantulleen sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan lähihoitaja ei voi sosiaalihuollossa käyttää nimikettä lähihoitaja, mikäli ei ole rekisteröitynyt Suosikkiin.

Jos lähihoitaja on rekisteröitynyt ainoastaan Terhikkiin, hän voi terveyskeskuksen vuodeosastolla käyttää nimikettä lähihoitaja, mutta lain tulkinnan mukaan saman työnantajan palvelutalossa ei voi nimikettä käyttää. Perushoitajaksi valmistunut puolestaan voi käyttää omaa nimikesuojattua nimikettään molemmissa työpaikoissa, vaikka ei ole sosiaalihuollon ammattihenkilö, vaan asetuksessa mainittu muu henkilö, jolla on riittävä osaaminen ja koulutus.

Lain voimaantulo on jo nyt aiheuttanut epäselvyyksiä paitsi rekisteröitymiseen myös kelpoisuuksiin liittyen. 

Useissa kunnissa mm. perushoitajia on painostettu kouluttautumaan lähihoitajiksi vedoten tähän sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin. Työnantajat ovat tulkinneet, että perushoitaja ei ole enää kelpoinen työskentelemään lähihoitajan tehtävissä sosiaalihuollossa. Edellytämme, että työnantajia ohjeistetaan toimimaan oikein asiassa. Tämän lisäksi työnantajat ovat vaatineet jo nyt lähihoitajia rekisteröitymään vaikka rekisteri ei ole vielä valmis.

Epäkohdan selvittäminen nopeasti on tärkeää.

Koska erilliset rekisterit ovat vain välivaihe ja tavoitteena on yhteinen rekisteri, SuPer ehdottaa, että siirtymäaikaa lähihoitajien osalta jatketaan kunnes yhteinen rekisteri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille muodostetaan. Siirtymäaikana lähihoitajien rekisteröityminen vain toiseen rekisteriin tulisi riittää, koska rekisteröityminen tapahtuu saman tutkinnon perusteella molempiin rekistereihin. SuPer kannattaa, että jokainen lähihoitaja on rekisteröity ammattihenkilö. Rekisteröinti varmistaa parhaiten asiakas- ja potilasturvallisuuden.

Lähihoitajia on valmistunut n. 150 000 eli asia koskee selkeää enemmistöä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä. Edellytämme, että asiaa ratkaistaessa huomioidaan eri ammattiryhmien tasapuolisuus. Olemme ohjeistaneet jäseniämme odottamaan epäkohdan ratkaisua.

Lisätietoja:
Ammattiasiainpäällikkö Kristina Lamberg (09) 2727 9148
kristina.lamberg@superliitto.fi