13.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sopimusratkaisu – ratkaisulla parannetaan merkittävästi koulutetun hoitohenkilöstön palkkausta

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen (SOSTES) neuvottelutulos on hyväksytty SuPerin ja muiden neuvotteluosapuolien hallinnoissa. Palkankorotusvaikutus valtaosalle koulutetusta hoitohenkilöstöstä, esimerkiksi lähihoitajista, on yhteenlaskettuna 14,2 prosenttia ja kumulatiivisesti laskettuna 14,7 prosenttia. Ratkaisu sisältää yleis- ja taulukkokorotusten lisäksi muun muassa 470 euron kertaerän kaikille ja parannuksia työoloihin. Sopimuskauden kesto on 1.5.2023 -31.12.2025.

Neuvottelutulos saavutettiin 8.6.2023. Kyseessä on työnantajaliiton ja työntekijäliittojen välinen neuvottelutulos, ei valtakunnansovittelijan sovintoesitys.

- Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen korotukset olivat historiallisen suuret ja ylittävät reilusti työnantajapuolen todella tiukasti valvoman ns. yleisen linjan. Näin korkeisiin yhteenlaskettuihin korotuksiin ei ole sopimusalalla aikaisemmin päästy. Pitkään jatkuneiden raskaiden neuvottelujen jälkeen saavutettiin lopulta työtaistelutoimien avulla ratkaisu, joka vastasi neuvotteluille asetut tavoitteet, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kertoo. -  Tällä ratkaisulla parannetaan yksityisen sosiaalipalvelualan veto- ja pitovoimaa ja työ jatkuu edelleen.

Kaikille SOSTESin piirissä oleville maksetaan 470 euron kertaerä 2024. Varhaiskasvatuksessa työskentelevät saavat lisäksi 2025 erillisen 150 euron kertaerän, ns. varhaiskasvatuksen pitovoimaerän. Sosiaalipalveluissa työskenteleville jaetaan 0,7 %:n paikallinen erä, joka on ns. hyvinvointialueiden vetovoimaerä. Yleiskorotukset korottavat henkilökohtaisten ja taulukkopalkkojen lisäksi kaikkia palkanlisiä.

Lähihoitajien vähimmäistaulukkopalkat nousevat 12,7 prosenttia, jonka lisäksi maksetaan 1,3 prosentin kertaerä (470 euroa) ja 0,7 prosentin paikallinen erä eli yhteensä 14,7 prosenttia. Täysimääräiset korotukset koskevat yksityisellä sosiaalipalvelualalla valtaosaa lähihoitajista, koska suurimmalle osalle työntekijöistä maksetaan vähimmäistaulukkopalkkaa. Niiden piirissä on sopimuskaudella noin 90 % työntekijöistä. Koko sopimusala huomioiden yhteenlaskettu korotusvaikutus sopimuskaudelle ylittää 13 prosenttia.

Esimerkki: Sopimuskauden aikana lähihoitajan vähimmäistaulukkopalkka ilman lisiä ja 11 vuoden työkokemuksella nousee noin 2 319 eurosta 2 612 euroon (12,7 %). Tämän lisäksi tulevat muut edellä mainitut palkkaerät.

Ratkaisu sisältää työhyvinvointia lisääviä parannuksia kuten esimerkiksi lomien perusteettomaan osiin jakamiseen ja työvuoroluettelon muuttamiseen liittyviä tiukennuksia. Lisäksi sovittiin yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoiman kehittämishanke, joka perustettiin aiemman palkkaeron kaventamiseen tähtäävän työryhmäkirjauksen sijaan. Kehittämishankkeen avulla osapuolet varmistavat yksityiselle sosiaalipalvelualalle kannustavat ja kilpailukykyiset palkat ja kehittävät muita veto- ja pitovoimatekijöitä osaavan työvoiman turvaamiseksi.

Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.9.2023 lukien 13 prosenttia. Hälytyskorvauksen ja kielilisän tasoja korotetaan 13 prosenttia 1.9.2023 lukien.

Neuvotteluja käytiin tammikuun lopusta lähtien ja niitä vauhdittaakseen SuPer ja muut liitot julistivat kohdennettujen lakkojen lisäksi koko sopimusalalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, hakusaarron ja keikkailukiellon. Nämä työtaistelutoimet päättyivät neuvottelutuloksen myötä 8.6.2023. Lakot, jotka oli ilmoitettu alkavaksi 19.6. ja 20.6., on peruttu välittömästi sopimusratkaisun tultua hyväksytyksi.

Lisätietoa sopimuskorotuksista liitteenä.

SuPer kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joka neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää, joista Sote ry edustaa selvästi valtaosaa. SuPer on suurin yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustava ammattiliitto. 

Lisätietoja:

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, p. 050 569 8710
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 5275 085

Liite 1: Sopimuskorotukset (korjattu klo 10.37)