12.5.2016

Superilaisella lähihoitajalla 74 määräaikaista sopimusta - sai korvauksia

SuPer selvitti superilaisen lähihoitajan määräaikaisten työsopimusten ketjuttamista ja työsuhteen perusteetonta päättämistä Kuusamon kaupungin sairaanhoidon tulosalueen yksikössä sisätauti- ja kirurgisella osastolla. SuPer vei tapauksen Oulun käräjäoikeuteen, joka katsoi kaupungin ketjuttaneen määräaikaisia sopimuksia ilman lainmukaista perustetta.

Kaupunki valitti käräjäoikeuden tuomiosta Rovaniemen hovioikeuteen, joka puolsi käräjäoikeuden päätöstä. Hovioikeus ja käräjäoikeus katsoivat lähihoitajan kanteen mukaisesti, että työn tarvetta oli perusteltua pitää pysyvänä ja työsopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Kuusamon kaupunki tuomittiin maksamaan lähihoitajalle puolen vuoden palkkaa vastaava korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Tapauksessa kaupunki palkkasi superilaisen lähihoitajan töihin kuuden vuoden aikana 74:llä määräaikaisella työsopimuksella. Kaupunki päätti yhteensä noin 5,5 vuoden mittaisen työsuhteen työntekijään jättämällä seuraavan määräaikaisen sopimuksen tekemättä. Kaupungin perustelut työsuhteen päättämiselle olivat, että lähihoitaja oli toiminut sairaanhoitohenkilökunnan tehtävissä sijaisena niin sanotusti epäpätevänä työntekijänä, ja pätevän henkilöstön saatavuus oli parantunut. Kaupunki ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan, että kantajan tai muiden samassa asemassa olleiden lähihoitajien tekemän työn tarve olisi vähentynyt.

Kaupungin valitus koski sitä, tarkoittiko hoitajan määräaikaisten sopimusten määrä ja yhteenlaskettu kesto hovioikeuden silmissä pysyvän työvoiman tarvetta. Oikeus katsoi, että kantajan työtehtävien samankaltaisuus, määräaikaisten työsopimusten kesto ja lukumäärä sekä niistä muodostuva kokonaisuus puolsivat kantajan tekemien lähihoitajan työtehtävien pysyvää tarvetta.

Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden tuomion ja käräjäoikeuden määräämän korvaussumman. Kantajan oikeudenkäyntikuluista saamaa korvausta alennettiin, mutta tälle myönnettiin korvausta hovioikeuden käsittelyn kuluista. Juttua Oulun käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa hoiti SuPerin edunvalvontayksikön lakimies Juho Kasanen.

Lue lisää SuPer-voittoja täältä »