17.6.2015

Superilaiselle korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä

Kainuun käräjäoikeus on 16.6.2015 tuominnut Kuhmon Työttömien yhdistyksen maksamaan superilaisen toiminnanohjaajan työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 6 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Lisäksi yhdistys määrättiin vastaamaan superilaisen kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tapauksessa yhdistys oli tehnyt toiminnanohjaajan kanssa määräaikaisen työsopimuksen ajalle 2.9.2013-31.12.2013. Kuten työsopimuksessa oli sovittu, määräaikaisen työsopimuksen olisi tullut muuttua toistaiseksi voimassa olevaksi 1.1.2014 lukien. Kesken määräaikaisen työsopimuksen yhdistyksen hallitus oli irtisanonut toiminnanohjaajan työsopimuksen sillä perusteella, että työntekijä olisi ylittänyt toimivaltansa ja toiminut loukkaavasti hallituksen puheenjohtajaa ja hallitusta kohtaan.

Kainuun käräjäoikeus päätyi asiassa siihen, että koska määräaikaista työsopimusta ei ole saanut irtisanoa kesken sopimuskauden, on ainoa tapa, jolla toiminnanohjaajan työsuhde on voitu päättää, ollut purkaa se työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaisella erittäin painavalla syyllä. Käräjäoikeus päätyi näytön perusteella siihen, että yhdistyksellä ei ollut erittäin painavia perusteita toiminnanohjaajan työsuhteen päättämiseen. Tämän lisäksi osa väitetyistä päättämisperusteista oli joka tapauksessa jo rauennut, sillä ne olivat tulleet yhdistyksen tietoon yli 14 vuorokautta ennen työsuhteen päättämistä.

Käräjäoikeus määräsi yhdistyksen maksamaan toiminnanohjaajalle työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaisena korvauksena 6 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Tämän lisäksi käräjäoikeus määräsi yhdistyksen vastaamaan myös toiminnanohjaajan oikeudenkäyntikuluista vaaditun mukaisesti.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.