24.11.2017

SuPer-voitto: Superilaisille korvauksia laittomista irtisanomisista yhteensä yli 100 000 euroa

Kuopion käräjäoikeus on 31.8.2017 antamassaan tuomiossa velvoittanut Kuopion kaupungin maksamaan yhdelletoista superilaiselle lähihoitajalle korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä liikkeen luovutusta koskevassa asiassa.

Käräjäoikeus on tuominnut jokaiselle yhdelletoista jäsenelle päättämiskorvausta 3 - 7 kuukauden palkkaa vastaavan määrän. Korvausten yhteissumma nousi yli 100 000 euroon. Lisäksi kaupungin palvelukseen uusina työntekijöinä rekrytoiduille tuomittiin maksettavaksi menetetyt lomarahat sekä työsuhteen kestosta riippuvat eri etuudet tuomittiin määräytyviksi työsuhteen alkamispäivästä lukien.

Asiassa oli kysymys siitä, oliko Caritas Palvelut Oy:n ja Kuopion kaupungin välillä tapahtunut liikkeen luovutus ja oliko kaupunki vastuussa työntekijöiden työsuhteiden päättämisestä kieltäydyttyään ottamasta heitä palvelukseensa liikkeen luovutuksen kautta.

Kuopion kaupunki oli irtisanonut allianssisopimuksen päättymään Caritas Palvelut Oy:n kanssa. Kotihoidon toiminnot siirrettiin kaupungin omaksi toiminnaksi sopimuksen päätyttyä kesällä 2015. Käräjäoikeus piti selvitettynä, että Caritas Palvelut Oy:n tuottama kotihoidon toiminta oli jatkunut keskeytyksettä ja kohteena oli ollut siirtymishetkellä sama asiakaskunta ja sama toimintaympäristö. Suurin osa Caritas Palvelut Oy:n palveluksessa olleesta henkilökunnasta oli siirtynyt kaupungin palvelukseen hoitamaan kysymyksessä olevia toimintoja, lisäksi Caritas Palvelut Oy:n henkilökunta oli perehdyttänyt kaupungin uusia työntekijöitä näihin tehtäviin.

Käräjäoikeus katsoi, että kokonaisuutena arvioiden kysymys oli työsopimuslain tarkoittamasta liikkeen luovutuksesta. Kaupunki oli ollut tietoinen Caritas Palvelut Oy:n työntekijöistä ja heidän siirtymättä jäämisensä oli johtunut kaupungin toiminnasta.

Käräjäoikeus tuomitsi kaupungin suorittamaan työntekijöille korvausta perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä.

Käräjäoikeus katsoi lisäksi, että yhtä työntekijää oli syrjitty lainvastaisesti, tästä tuomittiin päättämiskorvauksen lisäksi hyvitystä 5000 euroa.

Kaupunki velvoitettiin korvaamaan työntekijöiden oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

Tutustu muihin SuPer-voittoihin »