10.10.2012

SuPerin ammattiosastojen puheenjohtajapäivät 10.-11.10. Helsingissä: Kaikilla on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin ammattiosastot vetoavat vanhusviikolla päättäjiin, että kaikilla olisi oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Eduskuntaan syksyllä tulevasta vanhuspalvelulakiesityksestä puuttuu tärkein asiaeli henkilöstömitoitus. SuPerin ammattiosastojen viesti eduskunnalle on, että kaikkialla Suomessa suurin ongelma vanhustenhoidossa on riittämätön koulutetun hoitohenkilökunnan määrä. Lakiin on saatava henkilöstömitoitus ja sanktiot sen noudattamatta jättämisestä. Yli 160 SuPerin ammattiosaston puheenjohtajaa kokoontuu Helsingissä valtakunnallisilla neuvottelupäivillä 10.-11.10.

SuPer teki selvityksen vanhustyöstä keväällä 2012. Kyselyyn vastasi lähes 1 500 lähi- ja perushoitajaa. Kyselyyn vastanneiden mukaan tärkein syy hakeutua hoitoalalle oli kutsumus (yli 25 prosenttia). Muita tärkeitä syitä olivat halu tehdä työtä vanhustenhuollossa ja halu auttaa toisia.

Tärkein työhyvinvointiin vaikuttava tekijä oli riittävä koulutetun hoitohenkilökunnan määrä (75 prosenttia). Toiseksi tärkein työhyvinvointiin vaikuttava tekijä oli palkkauksen parantaminen ja kolmanneksi tärkein työn kuormittavuuden vähentäminen. Noin 40 prosenttia oli miettinyt alan vaihtoa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Keskeisin syy oli se, ettei käytännön hoitotyössä ole mahdollisuutta toteuttaa hyvää hoitoa. Lähi- ja perushoitajista 98 prosenttia oli sitä mieltä, että henkilöstömitoituksesta on säädettävä laissa.

SuPerin teesit vanhuspalvelujen kehittämiseksi:
Vanhuksella on oikeus

1.    Arvokkaaseen elämään
2.    Omiin päätöksiin arjesta ja elämästä, elämäntavasta ja päivärytmistä
3.    Vaikuttaa ja valita asuinpaikka ja asumismuoto sekä hoitopaikka ja hoito
4.    Osallistua yhteiskunnalliseen elämään, terveyttä edistävään toimintaan, hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon
5.    Hyvään hoivaan, hoitoon ja kuntoutukseen
       a.    tarpeeseen perustuvaan
       b.    ammattitaitoiseen ja riittävään henkilökuntaan
       c.    kiireettömään kohtaamiseen
6.    Olla jalkeilla
        -    osallistua arjen toimintoihin ja viikoittaiseen ulkoiluun
        -    ei pakkomakuutusta ja liikalääkitystä
7.    Rakastaa ja elää yhdessä
       - oikeus samaan hoivapaikkaan läheisen kanssa
       - oikeus tunteiden osoittamiseen
       - oikeus yksityisyyteen
8.    Turvallisuuteen
a.    Oikeus turvalliseen kotiin ja turvaverkkoon
b.    Varmuus hoivan ja hoidon saatavuudesta
9.    Tulla ymmärretyksi ja kuulluksi
10.  Hyvään saattohoitoon ja arvokkaaseen kuolemaan


SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085