22.11.2012

SuPerin edustajisto 22.-23.11.: Lähihoitajakoulutuksen aloituspaikkoja lisättävä 2 000 opiskelijapaikalla

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin edustajisto vaatii lähihoitajakoulutukseen lisää aloituspaikkoja. Työvoimapulan ensisijainen ratkaisu on kouluttaa lisää alan osaajia. SuPer esittää lähihoitajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä 25 prosentilla eli 2 000 opiskelijapaikalla vuodessa. Tällä ratkaistaan työvoimatarve erityisesti hoivasektorilla ja turvataan vanhusten hyvä hoito ja myös työnantajien etu. Työnantajalle on edullisempaa palkata palvelukseensa koulutettu lähihoitaja, jolla on laaja-alainen hoitotyön osaaminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut ehdotuksensa ammatillisen peruskoulutuksen alueellisiksi ja alakohtaisiksi tarjontatavoitteiksi vuosille 2013-2016. Ehdotuksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärää vähennetään. Ehdotuksessa esitetään myös ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäämistä sosiaali- ja terveysalalla.

SuPerin edustajiston mukaan OKM:n linjaus on oikeansuuntainen. Aloituspaikkoja vähennetään aloilta, jotka eivät johda työllistymiseen. On yhteiskunnan varojen tuhlausta ja nuorten sekä aikuisopiskelijoiden pettämistä kouluttaa heitä aloille, joilla työvoima vähenee.

Kuntatalouden perusta on toimiva perusterveydenhuolto yhdistettynä laadukkaaseen kotihoitoon.

Työ- ja elinkeinoministeriön lokakuussa tekemä tuore työvoimaselvitys osoittaa, että sosiaali- ja terveysalalla tulee olemaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 20 000 työntekijän vaje. SuPer pitää tärkeänä, että koulutettu työvoima on sosiaali- ja terveydenhoitoalalla selkäranka myös tulevaisuudessa, varhaiskasvatuksesta vanhuspalveluun. Kuntatalouden perusta on tulevina vuosina toimiva perusterveydenhuolto yhdistettynä laadukkaaseen kotihoitoon. Mikäli kotihoidossa toimii kouluttamatonta väkeä ja pikakoulutettuja hoiva-avustajia, tulee se johtamaan erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen kasvuun.

SuPerin edustajisto muistuttaa, että lähihoitajakoulutukseen valittavien soveltuvuuden on oltava kunnossa. Erityisesti työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen kohdalla on varmistettava, että alalle valikoituvat vain opiskelijat, jotka soveltuvat hoito- ja hoivasektorin työntekijöiksi.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

SuPerin edustajisto on liiton päättävin elin liittokokouskauden aikana ja se kokoontuu kahdesti vuodessa. Syksyn kokouksessa käsitellään mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja ajankohtaisia linjauksia.

Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085