23.4.2015

SuPerin edustajisto 23.-24.4: Lähihoitajatutkinto on pidettävä laadukkaana

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto pitää tärkeänä, että lähihoitajakoulutus pidetään laadukkaana, eikä koulutusaikaa lyhennetä. Edustajisto keskusteli sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen asteen koulutuksen tulevaisuudesta. Lähihoitajatutkinnon eri osaamisaloilta valmistuneiden on edelleen voitava työllistyä laajasti sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Lähihoitajakoulutuksen paikkamääriä on lisättävä, jotta tulevaisuuden työvoimatarve saadaan täytettyä. Myös oppisopimuskoulutusta on lisättävä huomioiden työpaikkaohjaajien resurssit. SuPerin edustajisto keskustelee 23.-24. huhtikuuta koulutuksen lisäksi myös muista SuPerin hallitusohjelmatavoitteista.
 
Potilas-/asiakasturvallisuuden edellytyksenä on, että hoitoalan koulutus on laadukasta. Väestön ikääntyminen tuo haasteita koko sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle. Lähihoitajatutkinto antaa vahvan, monipuolisen osaamisen hoitotyöhön sekä hyvät valmiudet toimia laajasti sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lähihoitajatutkinnon eri osaamisalat vahvistavat erityisosaamista, mutta lähihoitajatutkinnon ydin ovat kaikille yhteiset opinnot, jotka mahdollistavat työskentelyn koko sote-sektorilla. Työvoiman saatavuuden kannalta on tärkeää, että työnantajilla on mahdollisuus hyödyntää lähihoitajien monipuolista osaamista osaamisalasta riippumatta.
 
Työnantajien tulisi tunnustaa lähihoitajatutkinnon tuoma osaaminen ja ottaa se käyttöön kaikessa laajuudessaan. Työnantajilla on valttikortit käsissään hyödyntää lähihoitajien osaamista. Ei ole järkevää, että organisaatio kaventaa käytössään olevaa osaamispääomaa.
 
Sote-uudistuksen edettävä ripeästi
SuPerin edustajisto toivoo hallitukselta sote-uudistuksen nopeaa etenemistä, jotta laadukkaat julkiset palvelut, joita yksityissektori tukee, saadaan varmistettua. Tämä varmistaisi myös sen, että rakenteiden sijaan pystyttäisiin keskittymään perustehtävään, potilaan/asiakkaan hoidon kehittämiseen.
 
Sote-uudistuksen on turvattava lähipalveluiden saatavuus koko Suomessa. Ennaltaehkäisevälle työlle on annettava todelliset resurssit. Myös koti- ja laitoshoitoon on turvattava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa. SuPer vaatii edelleen vanhuspalvelulakiin hoitohenkilöstön mitoitusta.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085