24.11.2016

SuPerin edustajisto 24.-25.11: Hoitajien ammattitaidolla on suuri vaikutus laatuun ja kustannuksiin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto vaatii opetus- ja kulttuuriministeriötä säätämään pakollisiksi karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet SORA-tutkintoihin. SORA-tutkinnot tuottavat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle ammattilaisia tehtäviin, joissa työtä tehdään lasten parissa, haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden ja potilaiden kanssa ja usein yksin ihmisten kodeissa. Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tarkoitus on karsia alalle soveltumattomat opiskelijat riittävän ajoissa. Laatua ei voi turvata ilman ammattitaitoa.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan tehtäviin ei sovellu henkilö, jonka epävakaa terveydentila tai päihderiippuvuus vaarantavat potilas- ja asiakasturvallisuuden. Lähihoitajan työ edellyttää henkistä kypsyyttä ja oman elämän hallintaa sekä kykyä kantaa vastuuta toisista ihmisistä. Soveltumattomuuden ongelmat ovat vähennettävissä ottamalla käyttöön pakolliset, karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet ammatilliseen koulutukseen. Henkilöt, jotka eivät sovellu ihmisten parissa tapahtuvaan työhön tai eivät ole motivoituneita lähihoitajan työstä, ohjautuisivat heille paremmin soveltuvaan koulutukseen ja ammattiin.

Suurin osa lähihoitajaopiskelijoista on alalle soveltuvia ja heillä on kaikki edellytykset onnistua työelämässä. Pelkonamme on, luottavatko työnantajat jatkossa, että ammatillinen koulutus tuottaa laadukasta ja osaavaa työvoimaa. Väärä ammatinvalinta voi olla myös opiskelijan näkökulmasta merkittävä syrjäytymistä lisäävä tekijä.

Soveltumattomuus kuormittaa työpaikkoja ja opettajia
Ammatillisen koulutuksen perusperiaatteena on tukea kaikkien opiskelua ja mahdollistaa tutkinnon suorittaminen. Opiskelun esteet pyritään poistamaan kaikin keinoin myös tilanteissa, joissa olisi perusteet keskeyttää opiskelu. Ammatilliset opettajat ovat tuoneet esille huolensa opiskelijoista, jotka eivät heidän näkemyksensä mukaan voisi valmistua lähihoitajiksi.

Olemme huolestuneina kuunnelleet myös viestejä työelämästä, miten pääsykokeiden ja soveltuvuustestien poistumisen jälkeen alalle soveltumattomien opiskelijoiden määrä näyttää lähteneen kasvuun. Vaikka koulutuksen järjestäjällä on käytössä SORA-lainsäädännön mukaan mahdollisuus puuttua soveltumattomuuteen, on tämän lainsäädännön noudattaminen jäänyt hyvin vähäiseksi.

Hallituksen yksi päätavoite sote-uudistuksessa on laadun ja tehokkuuden nosto. Se ei tule onnistumaan, jos työntekijöiden osaamista halutaan tietoisesti laskea vääristyneen opiskelijavalinnan ja kouluttamattoman työvoiman lisäämisellä.

SuPer antaa tukensa yhteistyötahoille, joiden tavoitteena on palauttaa pääsy- ja soveltuvuuskokeet kaikkeen ammatilliseen toisen asteen koulutukseen.

SuPerissa on lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.


Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085

Tutustu myös SuPerin Ammatti vaatii ammattitaitoa -selvitykseen

 

SuPer-mies ja Tico pohtivat soveltuvuuskokeiden tärkeyttä oheisessa videossa.