24.11.2011

SuPerin edustajisto 24. - 25.11.2011: Lähi- ja perushoitajien lääkehoidon osaaminen käyttöön

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin edustajisto on huolissaan lähi- ja perushoitajien osaamisen käytön rajoituksista. Esimerkiksi lääkehoitoa rajoitetaan perusteetta. Lähi- ja perushoitajilla on koulutus lääkehoitoon ja työpaikkakohtaisesti koulutusta voidaan lisätä tarpeen mukaan. Lisäksi rajoitetaan esimerkiksi haavanhoitoa ja osallistumista hoidon tarpeen arviointiin. Tärkeää on, että hoitajat voivat käyttää osaamistaan asiakkaan parhaaksi ja sitä hyödynnetään, kun henkilöstöresurssit ovat muutenkin niukat.

SuPer pitää käsittämättömänä, että osa työnantajista on valmiita maksamaan potilaalle ambulanssikyydin kipulääkkeen pistämistä varten vain sillä perusteella, että on rajoittanut perusteetta lähi- ja perushoitajien lääkehoitoon osallistumista. Tänä päivänä kunnat ovat taloudellisessa ahdingossa. Tällaiseen toimintaan ei sosiaali- ja terveydenhuollossa ole varaa. Sosiaali- ja terveydenhuolto on suurin kustannuserä kunnille. Kaikkien osaaminen on järkevää ja jopa välttämätöntä ottaa käyttöön. Asiakkaan saama hoito paranee ja työn tehokkuus, tuloksellisuus sekä lähihoitajien työmotivaatio lisääntyvät.

Turvallinen lääkehoito- opas antaa valtakunnallisesti selkeät ohjeet, mitä kukin ammattiryhmä voi tehdä koulutuksen ja kokemuksen perusteella. Opasta ei ole otettu käyttöön valtakunnallisesti, vaikka se julkaistiin jo vuonna 2005. Osaamista rajoitetaan perusteetta ja näin hankaloitetaan potilaan hoitoa. Lähihoitajilla on jo peruskoulutuksessa laaja osio lääkehoitoa, joten heidän osaamisensa riittää jo peruskoulutuksen jälkeen lääkehoitoon.

SuPer ei hyväksy, että lähi- ja perushoitajia velvoitetaan osallistumaan laajamittaiseen täydennyskoulutukseen, jos ei ole tarkoituskaan antaa heidän osallistua lääkehoitoon. Paikoin ei ole tehty suunnitelmia, saako koulutuksen jälkeen osallistua lääkehoitoon. Tällaiset lääkehoidonsuunnitelmat on ehdottomasti oltava olemassa. 

Lähi- ja perushoitajien osaamisen rajoittaminen nousee esiin tavallista voimakkaammin silloin, kun mikä tahansa ammattiryhmä toimii virheellisesti lääkehoidossa tai varastaa lääkkeitä. Tällöin näyttää rangaistus kohdistuvan aina lähi- ja perushoitajiin. Seurauksena tästä työnantajat ovat usein päättäneet rajoittaa tämän ammattiryhmän osallistumista lääkehoitoon. Tällainen työnantajan toiminta on asiatonta. Silloin, kun näistä asioista kiistellään työnantajan kanssa, vain SuPer puhuu lähihoitajien puolesta.

SuPerin tavoitteena on, että kaikki alan ammattilaiset saavat käyttää koulutuksen ja kokemuksen 
mukanaan tuomaa osaamista täysimittaisesti.

Suomen lähi- ja perushoitajaliittoon kuuluu yli 79 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät 
julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoa: SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634