24.4.2014

SuPerin edustajisto 24. - 25.4: Sote-uudistuksella voidaan vahvistaa lähipalveluita

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto odottaa sote-uudistuksen parantavan asiakkaan mahdollisuuksia saada tarvittavaa hoitoa ja palveluita riittävän ajoissa sekä työntekijöiden työssäjaksamista. Uudistus tarjoaa myös mahdollisuuden tehokkaalle ennaltaehkäisevälle toiminnalle. SuPer on jo usean vuoden ajan todennut, että kuntien rahapula on tulevaisuuden suurin ongelma sote-palvelujen tuottamisessa. Rahoitus turvataan suurilla alueilla, jotka rahoittavat ja tuottavat palvelut. Päätös mitä ja miten sote-toiminnot tuotetaan, on merkittävä asia asiakkaiden ja henkilöstön kannalta. Keskeistä uudistuksessa on, että lähipalveluita vahvistetaan.

SuPerin edustajisto pitää sote-uudistusta erinomaisena mahdollisuutena. Uudistuksesta voi myös tulla suuri uhka. Asiantuntijoiden ja poliitikkojen päätöksillä on keskeinen rooli siinä, millaiseksi uudistus kehittyy.  Tähän mennessä on tehty vain suuntaa-antavia päätöksiä: sote-alueita on viisi sekä on annettu alkusysäys yhteisvastuulliselle rahoitukselle.

Palveluiden tuottamisessa on huomioitava myös miten tulevaisuudessa tarjotaan paras mahdollinen kokonaisuus. SuPerin edustajiston mukaan on oltava vähemmän hallintoa ja erilaisia tuotanto-organisaatioita. Säästyvät rahat on ohjattava lähipalveluiden varmistamiseen.

Viiden sote-alueen toimiessa järjestelyvastuussa palvelut tulee pääosin tuottaa riittävän suurten kuntayhtymien pohjalta. Yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt täydentävät julkisia palveluita. Henkilöstöön on jatkossakin sovellettava kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksia sekä kunta-alan eläkejärjestelmää.

Sote-palveluiden suunnittelussa on otettava henkilöstö mukaan jo alusta alkaen. Ei ole vara sivuuttaa henkilöstön tietoa ja osaamista.

Rahoituksen turvaaminen sote-palveluille vahvistaa kuntien taloutta ja vähentää tarvetta säästötoimille, esimerkiksi lomautuksille. Se antaa myös mahdollisuuden saada koulutetun hoitohenkilökunnan mitoitus kuntoon. Riittävä rahoitus on edellytys myös tukipalvelujen turvaamiselle. Näin parannetaan hoidon laatua ja hoitajien työssäjaksamista sekä turvataan alalle riittävä koulutettu työvoima myös jatkossa.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Edustajisto on SuPerin päättävin elin, joka kokoontuu kahdesti vuodessa keskustelemaan ja päättämään liiton strategisista tavoitteista.

Lisätietoa:
Edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085