26.11.2015

SuPerin edustajisto 26.–27.11: Maamme hallitus hylkäämässä vanhukset, lapset ja heidän hoitajansa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto on huolissaan lähi- ja perushoitajien työssäjaksamisesta. Hallituksen esittämät hoitohenkilöstön vähennykset ovat kestämättömiä. Jaksamisongelmat ovat lisääntyneet ja suurin syy tähän on riittämätön koulutetun hoitohenkilökunnan määrä. SuPerin edustajiston mielestä nyt tehtyjen sekä esitettyjen leikkauspäätösten täytäntöönpano vahingoittaa työntekijöiden lisäksi välttämättömiä palveluja tarvitsevien kansalaistemme oikeusturvaa. – Se estää myös tavoiteltujen kustannussäästöjen syntymisen, toteaa SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari.


Henkilöstömäärän lasku lisää korjaavia kustannuksia

Tilanne monissa vanhusten palveluissa ja varhaiskasvatuksessa on jo nyt venytetty äärirajoille. Henkilöstömäärän lasku tulee väistämättä lisäämään kustannuksia. Hoitohenkilöstön lisääntyvät sairauspoissaolot ja jopa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien hoitotyöntekijöiden määrä tulee kasvamaan. Kustannuksia lisäävät myös kalliiden korjaavien toimenpiteiden määrän merkittävä lisääntyminen. – Maamme hallitus ei ole säästöesityksiä tehdessään ymmärtänyt ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja se näkyykin pääasiassa vain poliitikkojen juhlapuheissa, toteaa Heikki Isosaari.

Säästetty euro matalan kustannustason palveluissa ja ennaltaehkäisevässä työssä maksetaan takaisin korkojen kanssa kalliimpina korjaavina toimenpiteinä. Tähän Suomella ei ole varaa ja näin kestävyysvajetta ei myöskään tulla korjaamaan.

Kuntapäättäjät voivat vielä estää vahinkoja ja parantaa kuntansa imagoa

Kuntien ei ole pakko laittaa täytäntöön valtiovallan tekemiä heikkotasoisia linjauksia. SuPerin edustajisto arvostaa niitä kuntia ja kuntapäättäjiä, jotka ovat omissa kunnissaan jo tehneet päätöksiä henkilöstömitoitusten säilyttämisen puolesta muun muassa varhaiskasvatuksessa ja vanhusten palveluissa. Tällaiset päätökset ovat järkeviä nykyisten asukkaiden pitämisessä ja myös mahdollisten uusien asukkaiden houkuttelemisessa kuntaan.   

– Kuntapäättäjät näyttävät elävän lähempänä tavallisten kansalaisten arkea kuin ministerit ja monet kansanedustajamme. Ehkä juuri siksi he kantavat paremmin vastuuta palveluiden turvaamisesta, toteaa SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari.

SuPeriin kuuluu lähes 90 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085