28.4.2011

SuPerin edustajisto 28.-29.4.2011: Ikälaki saatava uuteen hallitusohjelmaan

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin edustajiston mukaan ikälaki eli ns. 
vanhuspalvelulaki on yksi keskeisimmistä vaalikauden kysymyksistä. Lausuntokierroksella oleva 
laki on hyvä pohja ikääntyneiden palvelujen turvaamiseksi ja parantamiseksi, mutta siitä puuttuu 
keskeisin tekijä eli henkilöstömitoitus. Lakiin on saatava vähintään nykyisen suosituksen mukainen 
mitoitus, joka perustuu ikäihmisten tarpeisiin ja hoitoisuuteen. SuPerin mukaan pelkät suositukset 
henkilöstömitoituksista eivät ole riittäneet vaan tarvitaan ehdottomasti sitova laki.

Riittämätön koulutetun hoitohenkilökunnan määrä on suurin ongelma erityisesti vanhustenhoidossa, 
niin laitos- kuin kotihoidossakin. 
Laitoshoidossa ovat käytössä suositukset, kotihoidossa suosituksia ei ole. 
SuPerin selvityksen mukaan juuri kotihoidossa hoitajat usein pohtivat sitä, onko kyseessä jopa 
heitteillejättö. Riittämätön henkilöstömäärä on suurin ongelma sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla.

Lakiehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden tulee ilmoittaa palveluissa 
havaituista epäkohdista välittömästi palvelun vastuuhenkilölle tai valvovalle viranomaiselle. 
SuPerin mukaan ilmoitusvelvollisuus parantaa työntekijän asemaa nykyisestä tilanteesta, sillä se on 
samalla paitsi velvollisuus myös lupa työntekijöille ilmoituksen tekemiseen. Työntekijät ovat 
toistuvasti ilmoittaneet epäkohdista tähänkin asti, vaikka osa työnantajista on kieltänyt 
henkilökuntaa toimimasta näin. Ilmoitusvelvollisuuden lisäksi on huolehdittava, että turvataan 
henkilökunnan oikeusturva.

Palvelujen valvontaan on saatava riittävät resurssit. Valvonnan, ohjauksen ja neuvonnan tulee olla 
yhdenmukaista julkisella ja yksityisellä sektorilla. 
SuPerin päättävin elin, edustajisto, kokoontuu 28.-29.4.2011.

SuPeriin kuuluu yli 77 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä 
sektorilla.

Lisätietoja: 
SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634 SuPerin edustajiston puheenjohtaja Tiia 
Rautpalo, 040 741 6625