25.4.2019

SuPerin edustajisto: Hallitusohjelmassa on luotava edellytykset turvalliselle hoidolle

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto keskusteli kokouksessaan liiton keskeisimmistä hallitusohjelmatavoitteista. Vanhustenhoidon epäkohdat on korjattava, ja lakiin on kirjattava hoitajamitoitus. Pakolliset, karsivat soveltuvuuskokeet on saatava lakiin, jotta luodaan edellytykset turvalliselle ja laadukkaalle hoidolle. Varhaiskasvatuslaista on poistettava henkilöstömitoitukseen liittyvä poikkeamispykälä, jotta mahdollistetaan hyvä hoiva. SuPerin edustajisto vaatii, että työntekijöille on varmistettava edellytykset tehdä työtään hyvin. Hallitusohjelmassa on myös edistettävä palkkatasa-arvon toteutumista.

Hoitajamitoitus lakiin

SuPerin edustajisto vaatii, että hoitajien vähimmäismitoituksesta on tehtävä sitova. Puolueet ovat luvanneet, että lakiin kirjataan 0,7:n hoitajamitoitus, joka on minimi. Lakiin on kirjattava myös riittävät sanktiot sen noudattamatta jättämisestä. SuPerin edustajisto vaatii, että hoitajamitoitukseen lasketaan vain ammatillisen tutkinnon suorittaneet koulutetut hoitajat. Tukitoiminnoissa työskentelevien mitoitus tulee määritellä erikseen. 

Sitova mitoitus tarvitaan, koska suosituksia ei noudateta. Työnantajille on annettu riittävästi aikaa korjata tilanne ilman pakottavaa lakia. Halukkuutta tähän ei ole ollut. Vanhustenhoidon kriisi jatkuu, jos koulutettua hoitohenkilökuntaa ei palkata riittävästi. Nykytilanteesta kärsivät sekä asiakkaat että työntekijät. Myös alan vetovoima on kärsinyt tilanteen johdosta.

Karsivista pääsy- ja soveltuvuuskokeista on tehtävä pakolliset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt palauttaa karsivat pääsy- ja soveltuvuuskokeet lähihoitajakoulutuksen opiskelijavalintoihin. Kokeista ei vielä ole tulossa pakollisia, vaan niiden käyttö jää tässä vaiheessa oppilaitosten harkinnan varaan. SuPerin edustajiston mukaan pakolliset soveltuvuuskokeet on kirjattava lakiin. Kokeiden käyttöönotolle on myös varmistettava rahoitus.

Lasten, vanhusten ja muiden heikommassa asemassa olevien kanssa työskennellessä turvallisuus on kaikkein tärkein asia ja se on aina varmistettava.

Varhaiskasvatuslaista on poistettava poikkeamispykälä

Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus vaatii koulutetun henkilöstön jatkuvan läsnäolon. Päiväkodeissa on usein tilanne, ettei kasvattajia ole aina läsnä laissa vaadittua määrää. Lain tulee ryhmäkohtaisesti taata mitoituksen toteutuminen koko päiväkotipäivän ajan. Varhaiskasvatuslaissa pykälä 36 mahdollistaa tilapäisen mitoituksesta poikkeamisen. SuPerin edustajiston mukaan tämä pykälä on nyt enemmän sääntö kuin poikkeus ja se on poistettava laista kokonaan.

SuPerin edustajisto kokoontuu 25.–26. huhtikuuta Lahdessa.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085