26.11.2020

SuPerin edustajisto: Hoitoalan henkilöstön terveys on keskeinen tekijä koronakriisin hoidossa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto on huolissaan Suomen vakavasta koronatilanteesta. On todella tärkeää, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen työntekijät huolehtivat asiakkaiden suojaamisen lisäksi omasta terveydestään. Henkilökunnan terveenä pysyminen on kynnyskysymys, jotta koronakriisistä selvitään.

Työpaikoilla pitää olla kaikille riittävästi suojavarusteita ja niitä tulee olla mahdollisuus vaihtaa riittävän usein. Itseään ja läheisiään on suojattava myös vapaa-ajalla koronavirustartunnalta noudattamalla turvavälejä, hygieniaohjeita ja rajoituksia sekä vähentämällä kontaktien määrää ja käyttämällä maskia tilanteen mukaan. Superilaiset ovat terveydenhuollon ammattilaisina myös suojautumisen ja terveysturvallisuuden ammattilaisia ja osaavat esimerkiksi kasvomaskin oikean käytön. SuPer on puhunut kasvomaskien puolesta kriisin alusta alkaen ja vaatinut niitä jo keväällä esimerkiksi vanhustenhoitoon.

Koronakriisi on kuormittanut keväästä alkaen erikoissairaanhoidon lisäksi muun muassa vanhustenhoitoa ja vammaispalveluita sekä koko kotihoitoa, jossa asiakkaina on myös muita kuin ikääntyneitä. Myös varhaiskasvatus on ollut suurien haasteiden keskellä. Vaikka moni työntekijä on väsynyt tilanteeseen, kriisin voittamiseen tarvitaan vielä voimavaroja. Työnantajilta ja esimiehiltä odotetaan nyt tukea ja selkeitä ohjeita, ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken tulee lisätä. Työntekijöitä ei saa jättää yksin.

Hoitohenkilökuntaa pitää olla riittävästi, jotta kaikki sairastuneet voidaan hoitaa asianmukaisesti. Työnantajan on varauduttava tähän palkkaamalla riittävästi henkilökuntaa. Suomessa ei saa tulla tilannetta, jossa joudutaan miettimään, kuka hoidetaan ja kuka jätetään hoitamatta. Henkilökunnan terveydestä on pidettävä huolta ja sen eteen on tehtävä kaikki voitava. Raha ei saa muodostua esteeksi.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jota työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Edustajisto on SuPerin päättävin elin liittokokouskauden aikana. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajiston kokous pidetään etäkokouksena 26.−27. marraskuuta.

Lisätietoja:

SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085