24.11.2023

SuPerin edustajisto: Maan hallitus pakottaa hyvinvointialueet rikkomaan lakia

Hyvinvointialueiden säästötoimet ovat mittavia ja supistavat lähipalveluja merkittävästi. Julkista sektoria karsitaan samaan aikaan kun yksityistä palvelutuotantoa tuetaan. SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg muistuttaa, että maan hallitus ja jopa eduskunta pakottavat hyvinvointialueet rikkomaan lakia. – Hyvinvointialueet eivät nyt pysty huolehtimaan siitä, että ne järjestäisivät asukkailleen palvelut perustuslain edellyttämällä tavalla.

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle kansalaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Riittävien palvelujen saaminen ei saa olla ihmisen varallisuudesta kiinni. Sote-palvelujen järjestämisvelvollisuus ja rahoitusvastuu on maassamme säädetty yhteiskuntaa eli valtiota ja hyvinvointialueita sitovaksi.

Monissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ei tällä hetkellä täytetä laeissa ja asetuksissa säädettyjä kansalaisten subjektiivisia oikeuksia. Useimmat hyvinvointialueet aikovat talouden tasapainottamistoimien velvoittamina tietoisesti rikkoa näitä säädöksiä ja hyväksyä alimitoitettuja budjetteja. Perustuslain noudattamisen laiminlyönti on erittäin vakavaa ja nyt se tehdään jopa maan hallituksen ja eduskunnan hiljaisella hyväksynnällä.

– Tässä tilanteessa on vain yksi vaihtoehto. Lakien edellyttämien palvelujen tuottamiseen on myönnettävä lisärahoitusta, Päivi Inberg vaatii.

Sote- ja varhaiskasvatuspalveluihin ja alan henkilöstöön kohdistuvilla säästötoimilla on erittäin pitkäkestoisia seurauksia. Yksiköiden lakkauttamisen myötä työntekijöiden työmatkoista saattaa tulla kohtuuttomia ja osa työntekijöistä on jo kieltäytynyt siirtymästä kauemmas isompiin yksiköihin. – Eivät ihmiset ja heidän elämänsä ole siirreltävissä kuten koneet ja laitteet, Inberg muistuttaa.

Kohtuuttomat palveluverkoston heikennykset vaikuttavat hoitoalan vetovoimaan. – Kuinka jaksamme kantaa eettistä kuormaa, jos asiakkaidemme tarvitsemaa palvelua karsitaan epäinhimillisesti? Miten käy ammattiylpeydelle, joka tulee siitä, että voimme hoitaa kansalaisia mahdollisimman hyvin? SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg kysyy.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Edustajisto on liittokokouskauden aikana SuPerin ylin päättävä elin, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajisto on koolla 23.–24.11. Helsingissä.

Lisätietoa:

SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg 040 705 9115
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085