28.11.2013

SuPerin edustajisto: Säästötoimet uhkaavat perusoikeuksia

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin Helsingissä 28. - 29.11. koolla oleva edustajisto vaatii päättäjiltä vastuunottoa peruspalvelujen pelastamiseksi. Kuntasektorin yt-neuvottelut, henkilöstölomautukset ja muut säästötoimet uhkaavat jo heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten perusoikeuksia. Osa kuntien peruspalveluista on jo nyt niin heikolla tasolla, että tätä alemmas ei voi enää mennä. Päättäjien sekä kunnissa ja valtiotasolla on nyt herättävä ja kannettava vastuunsa.

Useimmat kuntien tehtävät on määritelty lainsäädännössä, asetuksissa ja sitovilla ohjeilla. Nämä tehtävät ovat usein juuri niitä, joilla turvataan ihmisarvoinen elämä sairaille, vanhuksille, vammaisille nuorille ja lapsille. Itse he eivät pysty etujaan puolustamaan ja siksi lainsäätäjä on halunnut ottaa heidät erityiseen suojelukseensa. Hoivasektorin henkilöstömäärät palvelutarpeisiin nähden ovat monissa kunnissa jo niin matalat, että peruspalvelujen turvaaminen ilman lisäsäästöjäkin on vaikeaa. Mikäli säästösyistä tätä tasoa vielä lasketaan, eivät kunnat silloin enää täytä tärkeintä perustehtäväänsä. SuPerin edustajisto vaatii päättäjiltä vastuun ottamista ja valvontaviranomaisten tiukkaa puuttumista laiminlyönteihin.

Kuntien talousahdingon suurin syy löytyy yleisestä maailmanlaajuisesta taantumasta, mutta osa vaikeuksista on aiheutettu myös kuntien omilla päätöksillä. Kuntien tulopohjan rapautuminen, taloussuunnittelun epäonnistuminen ja jopa tietoinen alibudjetointi on johtanut kuntasektorin hyvin vaikeaan tilanteeseen. SuPerin edustajisto pitää tilannetta erittäin vakavana ja vaatii päättäjiä puolustamaan heikoimmassa asemassa olevia kuntalaisiaan säästötoimenpiteidenkin keskellä. Tämä ei onnistu, mikäli hoitajien ei anneta tehdä työtään.

Huolestuttavana SuPerin päättäjät pitävät sitä, että kuntasektorilla ei ole riittävästi opittu 90-luvun laman virheistä. Silloin monissa kunnissa tehtiin voimakkaita leikkauksia ja seuraavina vuosina monet näistä kunnista maksoivat saadut säästöt korkojen kanssa takaisin. Nämä leikkaukset näkyvät vielä tänäänkin muun muassa siten, että monet 90-luvun säästöjen kohteiksi joutuneet lapset ovat nyt hyvin edustettuina psykiatrisen hoidon palveluissa. Lyhytnäköiset säästöt, jotka vaarantavat peruspalvelut, maksetaan takaisin korkeampina korjaavina kustannuksina. Vanhusten, sairaiden, vammaisten, nuorten ja lasten lisäksi kärsijöitä ovat myös heidän hoitajansa. Säästötoimet tulevat lisäämään myös hoitajien työkyvyttömyyttä ja lyhentämään työuria. Näistä tulee työnantajille myös lisäkustannuksia.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.


Lisätietoja: 
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085