28.4.2010

SuPerin edustajisto Vaasassa 28. - 29.4.2010: Suomessa riittää hoitajia myös tulevaisuudessa

STTK:laisen Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin edustajiston mukaan 
Suomessa riittää koulutettuja hoitajia myös tulevina vuosina, kun hoitajien resurssit otetaan 
tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Koulutettujen hoitajien työstä kuluu tällä hetkellä kohtuuttoman 
suuri osa muuhun kuin hoitotyöhön. Erilaiset projektit ja hankkeet vievät aikaa varsinaiselta 
hoitotyöltä. Myös osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen vapauttaisi jo olemassa olevaa hoitoalan 
kapasiteettia. Hoitoalan tehokkuutta voidaan lisätä merkittävästi myös tietojärjestelmien 
yhteensovittamisella.

VATT:n arvion mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan 120 000 työntekijän lisäys vuoteen 
2025 mennessä. Seuraavan neljän vuoden aikana tarve on 35 000.

Johtamisella on keskeinen merkitys hoitoalan tulevaisuudelle. Työurien pidentäminen tarkoittaa 
hoitoalalla sitä, että työolosuhteita ja työhyvinvointia on parannettava merkittävästi, jotta alalla 
jaksetaan nykyiseenkin eläkeikään asti. Riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa on ehdoton 
edellytys, että hoitajat ylipäätään jaksavat 
työssään.

Hoitoalalla hukataan jatkuvasti osaamista, kun hierarkkisia järjestelmiä ei haluta purkaa. Edelleen 
osa työnantajista rajaa perusteettomasti lähi- ja perushoitajien lääkkeenjako-oikeutta. Hoitajien, 
joilla on koulutus ja kokemusta lääkehoidosta, on saatava käyttää osaamistaan. Nuoret hoitajat 
hakeutuvat nopeasti työpaikoille ja aloille, joilla osaamista saa käyttää koulutuksen ja kokemuksen 
mukaan. Hoitoalasta tulee entistä houkuttelevampi. On myös tärkeää, että vastavalmistuneet 
lähihoitajat saavat hoitoalan työpaikan heti valmistuttuaan. SuPer kehottaakin työnantajia 
parantamaan alan vetovoimaisuutta ja tarjoamaan työpaikan keväällä valmistuville lähihoitajille, 
etteivät he hakeudu muille aloille.

Projekteilla ja hankkeilla tähdätään usein toimintatapojen kehittämiseen ja tavoite on sinänsä hyvä. 
On kuitenkin aiheellista miettiä kuinka paljon aikaa projekteihin käytetään ja vältettävä 
päällekkäisiä hankkeita. Hankkeiden suhteen on oltava kriittinen.

Ikääntyneiden määrä tulee tulevina vuosina kasvamaan. Vanhustenhoitolaitokset eivät saa olla vain 
vanhusten säilytyspaikkoja. Vanhukset ansaitsevat laadukasta, hyvää hoitoa ja hyvän vanhuuden. 
Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa: heillä on siihen vankka 
ammattitaito. Lähi- ja perushoitajien ammattitaitoa tulee 
hyödyntää vanhustenhoidossa myös vastuullisemmissa tehtävissä, esimiehinä. 
Vanhustenhoidon henkilöstömitoitus on saatava lakisääteiseksi. Kun hoitajat saavat toteuttaa 
eettisesti hyvää hoitoa, parantaa se paitsi hoidon laatua myös työhyvinvointia.

SuPerin päättävin elin, edustajisto, kokoontuu Vaasassa 28.-29.4. SuPeriin kuuluu yli 75 000 
jäsentä, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: 
SuPerin puheenjohtaja Juhani Palomäki, 044 569 2634 
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Tiia Rautpalo, 040 741 6625