29.11.2018

SuPerin edustajisto vaatii karsivia soveltuvuuskokeita takaisin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari on tyytyväinen, että ministeri Sanni Grahn-Laasonen on luvannut palauttaa soveltuvuuskokeet lähihoitajakoulutukseen. – Alalle soveltumattomien kouluttaminen on yhteiskunnalle kallista. Ei myöskään ole opiskelijan etu valmistua alalle, jolle hän ei soveltumattomuuden vuoksi koskaan työllisty, Isosaari sanoo.

SORA-lainsäädännön (opiskelijan soveltumattomuuteen ratkaisuja) tarkoitus on säilyttää sen piiriin kuuluvien tutkintojen ammattiosaaminen ja asiakasturvallisuus. Lähihoitaja on vastuussa asiakkaan turvallisuudesta ja terveydestä, sen vuoksi tutkinto kuuluu SORA-lainsäädännön piiriin. SuPerin mukaan kaikkiin ko. lainsäädännön piiriin kuuluviin tutkintoihin on otettava käyttöön karsivat soveltuvuuskokeet, jotta riittävän ajoissa huomataan hakijat, jotka ovat alalle soveltumattomia ja mahdollisesti tuen tarpeessa. Näin voidaan myös paremmin ennaltaehkäistä syrjäytymistä, mikä on sekä opiskelijan että yhteiskunnan etu.

Alalle soveltumattomia opiskelijoita ei tarvitse karsia ammatillisesta koulutuksesta kokonaan pois, sillä ammatillisen koulutuksen uudistus korostaa oikean ja yksilöllisen opintopolun löytämistä. Tässä ohjauksella on iso tehtävä. Opiskelija voidaan ohjata muuhun koulutukseen.

Koulutusuudistuksella on turvattava ammattitaito

Työelämä on muuttumassa vaativammaksi. Laadukkaan koulutuksen ja ammattitaidon turvaaminen ehkäisevät työelämästä syrjäytymistä ja tulevat pitkällä aikavälillä halvemmiksi kuin ammattitaidosta tinkiminen.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa lisätään työpaikoilla oppimista ja vähennetään lähiopetustunteja. Työssäoppimisen jaksolle työpaikalle tullaan aikaisempaa ohuemmalla teoriatiedolla. Halutaan, että opiskelija opiskelee itsenäisesti. Iso osa opiskelijoista on kuitenkin 15-18-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat ja arvostavat lähiopetusta. Opiskelijalla on myös oltava riittävät perustiedot ja -taidot hallussaan ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista, sillä oppiminen tapahtuu oikeiden, hoitoa ja palveluja tarvitsevien asiakkaiden parissa.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen tarkoittaa myös, että työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän opiskelijoiden ohjaamiseen ja arviointiin. Työntekijät ovat koko ajan vastuussa asiakkaan ja potilaan hyvästä ja turvallisesta hoidosta. Työpaikkaohjaajilla on tärkeä tehtävä opiskelijoiden ammattitaidon rakentumisessa. – Opiskelijoiden ohjaamiseen tulee osoittaa riittävästi henkilökuntaa ja resursseja ja ohjaaminen tulee ottaa huomioon mitoituksessa, Isosaari vaatii.

Koulutuksella taataan tulevaisuuden ammattitaito ja asiakas- sekä työturvallisuus. Ei ole yhdentekevää minkälaisen koulutuksen lähihoitaja saa. Ammattitaidon perustan täytyy tulla koulutuksesta, joka sisältää riittävän hyvän teoria- ja käytännön opetuksen.

SuPerin edustajisto kokoontuu 29.–30.11. Helsingissä.

SuPeriin kuuluu yli 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085