23.4.2013

SuPerin edustajiston viesti kunnille: Tietoinen alibudjetointi lopetettava

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajiston mukaan kuntien talousarvioiden pettäminen tänä vuonna oli odotettua. Vuoden 2012 syksyyn ajoittuneet kuntavaalit, kunta- ja sote-uudistusten valmistelu ja talousahdinko johtivat sosiaali- ja terveydenhuollon alibudjetointiin, joka joissakin kunnissa tehtiin täysin tietoisesti. Viranhaltijat ja poliittiset päättäjät, jotka tietoisesti esittävät ja päättävät liian niukat määrärahat lakisääteisten peruspalvelujen turvaamiseen, on saatava vastuuseen teoistaan, vaatii SuPerin Helsingissä 23 .-24.4. koolla oleva edustajisto.

Viestit kuntakentän lomautussuunnitelmista ja muista säästötoimista osoittavat todeksi sen, minkä kuntien johtavat viranhaltijat ovat jo eri kyselyissä kertoneet: ”Tietoisesti olemme tehneet alibudjetointia.” Alimitoitettujen määrärahojen seuraukset näkyvät nyt sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkojen arjessa säästövaatimuksina, riittämättömänä henkilöstönä ja puutteellisina palveluina. Suurimmat kärsijät ovat sairaat, vanhukset, lapset sekä heidän hoitajansa. Tällaista menoa ei hyvinvointivaltiossa voi SuPerin edustajiston mukaan sallia.

Tietoisesti liian pienistä määrärahoista päättäneet poliitikot ja viranhaltijat on myös saatettava vastuuseen teoistaan. Tämän vastuun mittaamiseen ei riitä joka neljäs vuosi järjestettävät kunnallisvaalit. SuPerin edustajisto vaatii valtiolta toimenpiteitä kuntapalvelujen ja kuntien valtionosuuksien turvaamiseksi.

Jos kuntien talousarvioita laadittaessa ei pystytä turvaamaan lakisääteisten peruspalvelujen rahoitusta, on tarkasteltava myös kunnan investointiohjelmaa sekä kunnan veroprosenttia. Kaikkia investointeja ei ole pakko heti toteuttaa, vaan joitakin niistä voidaan lykätä. Talousahdingon maksumiehiksi ei saa laittaa puolustuskyvyttömiä kuntalaisia eikä heille elintärkeitä ja välttämättömiä peruspalveluja tuottavaa henkilöstöä.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543