28.8.2014

SuPerin hallitus: Kestävyysvaje ei ratkea leikkaamalla

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin hallitus on huolestunut yhteiskunnan hyvinvointipalvelujen alasajosta ja vaatii maan hallitukselta voimakkaampia toimia harmaan talouden torjuntaan sekä valtion veropohjan aukkojen tukkimiseen.
 
Suomessa valtiontalouden tasapainotuksessa on otettu mallia EU:n toimintamallista, jossa yhdistyvät tiukka linja valtioiden menoihin ja tulopuolen heikko koordinointi. Harmaa talous torjutaan puheissa, mutta käytännön toimet torjuntatyössä ovat heikot. EU:n komission arvion mukaan harmaan talouden osuus on koko Euroopan Unionissa noin 1 000 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 2 000 euroa jokaista kansalaista kohti vuodessa. Jos tämä suhde on sama Suomessa, se tarkoittaa yli 10 miljardin menetystä joka vuosi. Tämä summa on selvästi suurempi kuin julkisen talouden kestävyysvaje, jota nyt kuumeisesti yritetään pääasiassa leikkauksilla kaventaa.
 
Julkisuudessakin on ollut esimerkkitapauksia, joissa verojen välttely on ollut täysin laillista, vaikka se ei olisikaan ollut moraalisesti hyväksyttävää. Tietyissä ammattiryhmissä ansiotulojen verotusta on mahdollista kiertää nostamalla ne kevyemmin verotettavina osinkoina tai muina etuina. Monikansallisissa yrityksissä aggressiivisen verosuunnittelun avulla on mahdollista siirtää yrityksen voittoja alueelta toiselle ja nostaa ne ulos kevyemmän verotustason maissa.
 
Veronkierron maksajina ovat puolestaan rehelliset palkansaajat ja yrittäjät, jotka joutuvat paikkaamaan epärehellisen toiminnan vuoksi saamatta jääneet verotulot. Palkansaajilla ei ole mahdollisuutta nostaa palkkaansa osinkoina tai kevennetyllä verotuksella. Heiltä rahat kerätään muun muassa ansiotuloverojen ja jatkuvasti kohoavan arvonlisäveron, sähkö- ja polttoaineveron muodossa.
 
Maahamme tarvitaan tehokas kansallisen tason verotusohjelma, jossa turvataan rehellisesti toimivien yritysten ja palkansaajien asema. Hyvinvointipalvelujen turvaamisen näkökulmasta ainoastaan rikkailla on varaa köyhään valtioon, koska heillä on varaa hankkia tarvitsemansa palvelut eivätkä he ole riippuvaisia julkisista palveluista. Palveluja ei turvata eikä kestävyysvajetta hoideta vain menoja leikkaamalla.
 
SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoa:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085