17.10.2013

SuPerin hallitus: Peruspalvelujen romahduksen syöksykierre pysäytettävä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin hallitus vaatii kuntapäättäjiltä vastuun ottamista peruspalvelujen pelastamiseksi. Kuntien yt-neuvottelut lisääntyvät ja vaatimukset henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi kovenevat. Osa kuntien peruspalveluista on jo nyt niin heikolla tasolla, että tätä alemmas ei voi enää mennä. Kuntapäättäjien ja kuntien johtavien viranhaltijoiden on nyt vuoden 2014 talousarvion laatimisen yhteydessä varmistettava palvelujen toimiminen myös ensi vuonna.

Kuntien talousahdingon suurin syy johtuu yleisestä maailmanlaajuisesta taantumasta, mutta osa vaikeuksista on aiheutettu myös kuntien omilla päätöksillä. SOSTE ry:n selvitysten mukaan vähintään joka viides kunta on tietoisesti tehnyt alibudjetointia sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdalta. Kuntien johtavat viranhaltijat tietävät jo talousarviota päättäjille esittäessään sen, että nämä rahat eivät mahdollista edes lakisääteisten palvelujen järjestämistä. SuPerin hallituksen näkemyksen mukaan tilanne on kestämätön ja kuntapäättäjien on otettava vastuu päätöksistään ja varmistettava määrärahojen riittävyys peruspalvelujen osalta.

Kuntaliiton esittämien arvioiden mukaan ensi ja sitä seuraava vuosi tulevat olemaan vielä vaikeampia kuntataloudessa. Kuntien yhteistoimintaneuvottelut ja erilaiset säästötoimet lisääntyvät ja jopa elämiselle välttämättömien peruspalvelujen turvaaminen vaarantuu.  Vanhusten, sairaiden, lasten ja heidän omaistensa sekä palveluita tarjoavan henkilöstön hätä tulee myös kasvamaan.

Jos kuntapäättäjät eivät nyt talousarviovalmistelun yhteydessä kanna vastuutaan, niin tämän vastuunpakoilun merkit tulevat ensi vuonna näkymään kuntien peruspalvelujen romahtamisena. Valtion valvontaviranomaisten sekä poliittisten päättäjien on myös kannettava oma vastuunsa ja tarvittaessa vaikka pakkokeinoin varmistettava välttämättömien peruspalvelujen turvaaminen.

SuPeriin kuuluu yli 84 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lähi- ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085