7.11.2012

SuPerin hoitotyössä huomennakin –seminaari 7.11.: SuPer haastaa yhteisiin työhyvinvointitalkoisiin

STTK:lainen Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer haluaa parantaa työhyvinvointia suomalaisilla työpaikoilla. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työntekijät ovat motivoituneita, jopa kutsumusammatissa, mutta huoli asiakkaista sekä omasta ja työkaverin jaksamisesta painavat liikaa. SuPerin kampanja Kimpassa on kivempaa vie työhyvinvoinnin sanomaa ympäri Suomen. Keskiviikkona järjestettävä seminaari Helsingissä kokoaa asiantuntijoita pohtimaan työhyvinvoinnin merkitystä ja aineksia.

Työhyvinvoinnin perusulottuvuudet - fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi - konkretisoituvat muun muassa sellaisiin työn tekemisen peruselementteihin kuten hyvät työolot ja -välineet sekä työntekijän vaikuttamis- ja kouluttautumismahdollisuudet. Tärkeitä seikkoja ovat myös työn tekemisen mielekkyys, työkyvystä ja terveydestä huolehtiminen, oikea henkilöstömitoitus, oikea osaaminen tehtävään, kannustava ja johdonmukainen johtaminen, esimiehen tuki ja palaute, palkitseminen ja kiittäminen, turvallinen työyhteisö, avoin ja kannustava ilmapiiri sekä avoin sisäinen viestintä.

Väestöennusteen toteutuessa vuoteen 2040 mennessä hoito- ja hoivapalveluissa tarvitaan 200 000 työntekijää lisää, jos palvelujen kulutus jää ikäryhmittäin ennalleen eikä työn tuottavuus parane. Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön iän keskiarvo oli hieman alle 45 vuotta vuonna 2010. Henkilöstöstä viidennes saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 67 vuoden iän.

SuPer julkisti liittokokouksessaan kesäkuussa selvityksen lähi- ja perushoitajien työhyvinvoinnista. Vastaajista yli puolet on harkinnut alanvaihtoa ja yli kolmasosa ei ole varma pystyykö työskentelemään kahden vuoden kuluttua terveytensä puolesta nykyisessä ammatissaan.

Tilastokeskuksen mukaan 17 000 lähihoitajaa tai vastaavan tutkinnon suorittanutta on sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin ulkopuolella. TEM:n mukaan kaikkiaan 38 000 hoitajaa on jättänyt alan. Työ koetaan mielekkäänä, mutta jaksamisongelmat painavat. Myös alan palkkaus sekä määräaikaiset työsuhteet koetaan ongelmallisina. Riittävä henkilöstömäärä on noussut palkan lisäksi ykköstavoitteeksi SuPerin jäsenkunnassa. Työhyvinvoinnin turvaaminen on edellytys sille, että alalle hakeudutaan ja siellä pysytään.

SuPeriin kuuluu yli 82 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

www.kimpassaonkivempaa.fi