7.1.2015

SuPerin jäsenelle korvausta työsopimuksen laittomasta irtisanomisesta

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi yksityisen hoiva-alan yrityksen maksamaan superilaiselle työntekijälle korvausta työsopimuksen laittomasta irtisanomisesta. Korvaus on kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavan määrä sekä työntekijän oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Työntekijä oli irtisanottu työnantajan palveluksesta henkilöön liittyvien syiden perusteella. Ennen irtisanomista työntekijälle ei ollut annettu kirjallisia varoituksia tai huomautusta. Työnantaja väitti, että työntekijää olisi ennen irtisanomista varoitettu useita kertoja irtisanomisen syyksi ilmoitetuista seikoista suullisesti. Työntekijä kuitenkin kiisti koskaan saaneensa myöskään suullisia varoituksia.

Irtisanomistilaisuudessa työnantaja ilmoitti irtisanomisen syyksi työtehtävien laiminlyönnin, kykenemättömyyden toimia työyhteisön jäsenenä sekä negatiivisen asiakaspalautteen. Jälkeenpäin oikeudenkäynnin aikana työnantaja esitti myös lukuisia muita väitteitä työntekijää kohtaan. 

Käräjäoikeus katsoi oikeudessa esitetyn todistelun nojalla, ettei työnantaja ollut pystynyt näyttämään työntekijän syyllistyneen sellaisiin väitettyihin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin, joiden johdosta työnantajalla olisi ollut asiallinen ja painava peruste työsopimuksen irtisanomiselle. Tuomio ei ole lainvoimainen.