1.4.2014

SuPerin jäsenelle tuntuvat korvaukset työsuhteen perusteettoman päättämisen johdosta

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut hoivakotiyrityksen työsuhteen lainvastaisesta päättämisestä. Käräjäoikeus määräsi superilaiselle lähihoitajalle liiton vaatimat korvaukset kokonaisuudessaan. Tuomiolauselmassa työnantajan menettelyä kuvaillaan erittäin epäasialliseksi ja irtisanomista täysin perusteettomaksi.
 
Lähihoitajan saama korvaus on lähes 140 000 euroa: 12 kk päättämiskorvausta 36.432 euroa, kaikki työpalkkasaatavat 79.956,34 euroa, odotusajan palkka 867,43 euroa  ja kaikki kulut korkoineen. Kulujen määrään vaikutti lähihoitajaa kohdannut vastakanneuhka. Käräjäoikeus katsoi vastapuolen velvolliseksi korvaamaan myös siitä aiheutuneet kulut osana tämän jutun kuluja.
 
Hoivakodin edustajat väittivät, että lähihoitaja olisi syyllistynyt työsuhteensa aikana erilaisiin laiminlyönteihin. Työnantajapuolella ei ollut esittää riittävää näyttöä vastaväitteiden todistamiseksi. Työnantajapuoli myönsi, että lähihoitajan lainmukaisesta palkasta oli erehdyksessä jäänyt maksamatta kymmeniä tuhansia euroja.
 
Käräjäoikeuden tuomiossa todetaan, lähihoitajan ja häntä puolustaneiden kollegoiden kertomukset ovat uskottavia. Niiden perusteella oikeus katsoi, ettei väitettyjä työtehtävien laiminlyöntejä ollut tapahtunut. Sen sijaan kävi ilmi, että hoivakodin johto oli toistuvasti käyttäytynyt huonosti lähihoitajaa kohtaan ja jopa uhkaillut tätä.
 
Oikeus tulkitsi, että lähihoitaja oli irtisanottu ainakin osin masennus- ja ahdistustilasta johtuneiden sairauslomien vuoksi.