5.2.2018

SuPerin jäsenet tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät jousta ylitöillä tai vuoronvaihdoilla

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on julistanut kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 6. helmikuuta klo 7.00 alkaen. Myös yksityisen sektorin sopimusaloille, yksityinen sosiaalipalveluala, terveyspalveluala ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS), on julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto 8. helmikuuta klo 7.00 alkaen. Sopimuskausi on päättynyt kaikilla sopimusaloilla ja sopimuksettomassa tilassa työtaistelutoimet ovat mahdollisia.

Superilaiset tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät jousta ylitöillä tai vuoronvaihdoilla. Ylimääräiseen työhön ja työnantajan aloitteesta tehtäviin vuoronvaihtoihin ei suostuta. Hoitoalalla teetetään paljon yliyötä ja paikataan näin liian pientä henkilöstömäärää. On työnantajan tehtävä huolehtia aina siitä, että henkilökuntaa on riittävästi eikä potilasturvallisuus vaarannu. Potilasturvallisuus ei voi olla henkilökunnan jouston varassa.

Työnantajilta on tullut pääluottamusmiehille kutsuja keskusteluihin suojelutyöstä ja lakkorajoista. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei ole sellainen toimenpide, jossa täytyisi sopia näistä toimista. Suojelutyövelvoite koskee ainoastaan viranhaltijoita ja sitä voidaan käyttää vain lakon aikana. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei ole lakko.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 527 5085