4.3.2014

SuPerin kannanotto: Joukkoirtisanoutumiset uhkaavat vanhustenhoitoa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman iäkkäiden laitoshoidon vähentämisen toimenpidesuunnitelman tavoitteena ovat kustannussäästöt. – Suunnitelma ei tunnusta tämän päivän todellista tilannetta, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.
 
Kotihoidossa työskenteleviltä lähi- ja perushoitajilta tulee yhä enenevässä määrin viestiä, että voimavarat ovat lopussa liian suuren työmäärän vuoksi. Koulutettua hoitohenkilökuntaa ei ole riittävästi. Uutena ilmiönä on, että hoitajat ovat joukkoirtisanoutuneet tehtävistään eettisten ongelmien vuoksi.
 
STM laatii kelpoisuusvaatimusten väljentämistä ohjaavan suosituksen. Vaikka vanhustenhoitoon tarvitaan lisää työvoimaa, ei ole kuitenkaan sama kuka ja millaisella koulutuksella vanhuksia hoitaa. Kuntien hoiva- ja hoitopalveluja tarvitsevat vanhukset ovat monisairaita ja enemmän hoitoa tarvitsevia. Hoitajan pitää kyetä ymmärtämään vanhuksen sairauden kulku, lääkkeiden vaikutus sekä miten ylläpitää asiakkaan toimintakykyä. Myös saattohoito kuuluu osana hoitotyöhön. 

- Vanhustenhoito vaatii ammattitaitoa, jota lähi- ja perushoitajilla on. Lähihoitajan ammattitaitoon kuuluu tieto sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja toimentuloturvan etuuksista, mitä kotihoitotyössä erityisesti tarvitaan, puheenjohtaja Paavola sanoo.
 
Jos koulutustasoa vanhustenhoidossa madalletaan, tarkoittaa se pian tilanteita, jossa hoitoa tarvitsevien vanhusten ennaltaehkäisevä hoito ja kuntoutus vaarantuvat. Ei myöskään ole hyväksyttävää, että yhteiskunta kouluttaa ammattilaisia ja samaan aikaan väheksyy ammattilaisten osaamista ja kouluttaa pikakoulutuksella nopeasti työvoimaa. Jo nyt on paikkakuntia, joiden oppilaitosten lähihoitajat eivät ole työllistyneet, koska alan työpaikkoihin on palkattu lähihoitajien sijaan hoiva-avustajia.
 
Tavoitteena ei saa olla iäkkäiden laitoshoidon vähentäminen, vaan asiakkaan hyvä hoito. Moni ei pärjää kotona, vaan tarvitsee laitoshoitoa. Sekä laitos- että kotihoitoon on suunnattava riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa, joka voi toteuttaa asiakkaan hyvää ja turvallista hoitoa, jota vanhuspalvelulaissakin vaaditaan.

On huolehdittava myös henkilökunnan jaksamisesta, jotta meillä jatkossakin on hoitotyöntekijöitä.
 
SuPerin mielipidekirjoitus aiheesta on julkaistu 3.3.2014 muuan muassa Ilkassa ja Kouvolan Sanomissa.