31.8.2011

SuPerin kehittämisyksikön johtaja Meriläisen väitös 3.9.2011: Markkinavoimat ja miehet ohjaavat suomalaista koulutuspolitiikkaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin kehittämisyksikön johtaja Raija 
Meriläinen väittelee 3.9.2011 Helsingissä suomalaisen toisen asteen koulutuksen kehityksestä. Raha 
ja miehet ovat olleet keskeisiä vaikuttajia suomalaisessa koulutuspolitiikassa viime 
vuosikymmeninä, kertoo Meriläisen väitöstutkimus.

Meriläisen tutkimuksen mukaan valtiovarainministeriön budjettiohjaus on korostunut suhteessa 
opetusministeriön koulutuspoliittisiin linjauksiin 1990-luvulta lähtien. Talouslaman myötä 
taloudellisuuden, tulosvastuun ja vaikuttavuuden kysymykset nousivat myös koulutuspoliittiseen 
keskusteluun.

Säästöt tehtiin nopeasti ja niitä ohjasi valtiovarainministeriö, jota opetusministeriön virkamiehet 
kuuntelivat kuuliaisesti.

Median välityksellä julkisuuteen 1990-luvulla ilmestyneet lukioiden ranking-listat ovat nekin 
osaltaan ohjanneet resurssien jakoa. Parhaat opiskelijat hakeutuvat parhaaksi rankattuihin lukioihin. 
Tämä on lisännyt eriarvoisuutta ja luonut lukioiden välille epätervettä kilpailua. 
Samanaikainen yksilöllisyyden, valinnaisuuden ja joustavuuden korostaminen on muokannut 
koulutuspolitiikkaa "hyvät pärjää" -suuntaan.

Suomalaista koulutuspolitiikkaa tekevät poliittiset vaikuttajat, virkamiehet ja järjestöt. Vaikuttajien 
joukko on varsin miesvaltainen.

Erään selityksen naisten pienelle määrälle vaikuttajien joukossa tarjoavat miesten muodostamat 
keskinäiset verkostot. Aina, kun on tarvittu selvitysmiehiä tai uusia jäseniä toimikuntiin, 
verkostoista nousee esiin miesten nimiä.

SuPerin julkaisuja -sarja 
Nyt avattavassa SuPerin julkaisuja -sarjassa julkaistaan koulutus-, sosiaali-, ja tiedepoliittisia sekä 
työmarkkinoihin liittyviä tutkimuksia, arviointeja, selvityksiä, raportteja ja linjauksia. Julkaisusarja 
välittää SuPerille keskeisiä tutkimuksia, julkaisuja ja linjauksia järjestön ja sen sidosryhmien 
hyödynnettäväksi. Julkaisusarjan ensimmäisenä osana julkaistaan SuPerin kehittämisyksikön 
johtaja Raija Meriläisen väitöstutkimus.

 

SuPeriin kuuluu yli 77 000 lähi- ja perushoitajaa, jotka työskentelevät 
julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: 
SuPerin kehittämisyksikön johtaja Raija Meriläinen, 050 368 2508